Paieška

Vatican News

Popiežiaus sveikinimas bulgarams

Sekmadienį ir pirmadienį, gegužės 5 ir 6 dienomis, popiežius Pranciškus lankysis Bulgarijoje. Prieš pat kelionę buvo pasiųstas į Bulgariją popiežiaus sveikinimas.

Brangiosios seserys ir brangieji broliai Bulgarijoje! Po kelių dienų atvyksiu pas jus. Kelionė į Bulgariją man ir mano bendradarbiams bus tikėjimo, vienybės ir taikos piligrimystė.

Jūsų šalis yra tikėjimo liudytojų tėvynė nuo pat tų laikų, kai broliai šventieji Kirilas ir Metodijus pasėjo joje Evangelijos sėklą. Jų sėja buvo vaisinga. Ji davė gausų derlių ir sunkiais praėjusio šimtmečio laikais. Tai dažnai primindavo šv. Jonas Paulius II, kuris labai stengėsi, kad Europa atrastų išvaduojančią Kristaus jėgą ir kad vėl pradėtų kvėpuoti abiem plaučiais. Keliaudamas jo numintu keliu sutiksiu Jo Šventenybę Patriarchą ir Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios Sinodą. Kartu paliudysime, jog norime sekti Viešpatį Jėzų siekdami broliškos visų krikščionių vienybės.

Brangieji, mano piligrimystės metu minėsime popiežių šv. Joną XXIII, kuris, kaip apaštališkasis delegatas, Sofijoje praleidęs beveik dešimt metų, užmezgė su jūsų tauta ir šiandien gyvus pagarbius ir artimus ryšius. Jis buvo tikėjimo, bendrystės ir taikos žmogus. Dėl to ir mano kelionės motto yra tie patys žodžiai, kuriais buvo pavadinta garsioji jo enciklika „Pacem in terris“ – „Mir na zemyata”. Melskitės už mane. Ačiū!

Dievas tesuteikia Bulgarijai taiką ir gerovę!

2019 gegužės 03, 13:36