Paieška

Vatican News
Pranciškus Skopjės Motinos Teresės memorialiniame muziejuje Pranciškus Skopjės Motinos Teresės memorialiniame muziejuje  (Vatican Media)

Popiežius prašo Motinos Teresės pavyzdžiu išgirsti vargstančiųjų šauksmą

Popiežius maldoje dėkojo Gailestingumo Dievui už Motinos Teresės gyvenimo ir charizmos malonę, prašė šventąją, gailestingumo darbais numalšinusią nukryžiuoto Jėzaus troškulį, melsti, kad Jėzus ir mums suteiktų malonę budėti, kad išgirstume vargstančiųjų, beteisių, ligonių, atstumtųjų ir paskutiniųjų šauksmą.

Pranciškus pagerbė Motinos Teresės atminimą ir susitiko su seserų globojamais vargdieniais. Susitikimas įvyko Skopjės Motinos Teresės memorialiniame muziejuje. Prieš dešimtmetį įrengtą modernios architektūros muziejų kasmet aplanko apie 100 tūkstančių žmonių. Jis pastatytas vietoje, kurioje stovėdavo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, žemės drebėjimo nugriauta 1963 metais. Šventoji Kalkutos Teresė, šioje bažnyčioje pakrikštyta dieną po gimimo, joje mėgdavo lankytis ir melstis. Muziejuje eksponuojami Motinos Teresės asmeniniai daiktai, nuotraukos, viename aukšte įrengta koplyčia ir medijų salė.

Atvykusiam popiežiui vaikas įteikė gėlių puokštę, kurią Šventasis Tėvas padėjo prie Motinos Teresės statulos, popiežių ir jį lydėjusius asmenis į koplyčią palydėjo Motinos Teresės seserų vyresnioji ir dvi seserys. Koplyčioje popiežius susitiko su Šiaurės Makedonijos religijų lyderiais ir dviem šv. Kalkutos Motinos Teresės pusbroliais. Trys degančios žvakės ant altoriaus priminė šalyje gyvuojančias pagrindines konfesijas.

Po tylaus visų dalyvių, katalikų, ortodoksų, musulmonų, evangelikų ir žydų bendruomenių atstovų susikaupimo popiežius perskaitė maldą.

Popiežius maldoje dėkojo Gailestingumo Dievui už Motinos Teresės gyvenimo ir charizmos malonę, prašė šventąją, gailestingumo darbais numalšinusią nukryžiuoto Jėzaus troškulį, melsti, kad Jėzus ir mums suteiktų malonę budėti, kad išgirstume vargstančiųjų, beteisių, ligonių, atstumtųjų ir paskutiniųjų šauksmą.

„Jis tesuteikia mums malonę pamatyti Jį į mus žvelgiančiųjų ir mūsų pagalbos laukiančiųjų akyse. Tesuteikia širdį, gebančią mylėti Dievą, esantį kiekvienoje moteryje ir kiekviename vyre, ir mokančią atpažinti Jį kančios ir neteisingumo prislėgtuosiuose.

Šventoji Motina Terese, melski, kad visi, trokštantys sekti Jėzumi, vykdytų teisingumo, meilės, gailestingumo ir taikos tarnystę taip, kaip jis, kuris atėjo ne kad jam tarnautų, bet kitiems tarnauti ir gyvybę už juos atiduoti“.

Po maldos popiežius muziejaus kiemelyje susitiko su apie šimtu Meilės Misionierių seserų globojamų vargstančiųjų. Popiežių pasveikino vyresnioji ir vienas iš seserų globojamų vargdienių. Giedant chorui popiežius palaimino būsimos Šv. Motinos Teresės šventovės kertinį akmenį ir visus susitikimo dalyvius. (SAK / Vatican News)

Popiežius Šiaurės Makedonijoje: vizitas Skopjės Motinos Teresės memorialiniame muziejuje
2019 gegužės 07, 13:23