Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (Vatican Media)

„Iškasenų pramonė dėl bendrojo gėrio“

Gerai žinoma, kad daug kur, ypač besivystančiuose kraštuose, iškasenų pramonė nesilaiko nustatytų kriterijų, nepagarbiai elgiasi tiek su savo darbininkais, tiek su vietinėmis bendruomenėmis, tiek su gamta. Kai kuriais atvejais peržengiamos visos ribos.

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija, vadovaujama kardinolo Peterio Turksono, surengė susitikimą, kuriame dalyvavo iškasenų pramonės vadybininkai ir kai kurių bendruomenių, kurias tiesiogiai paliečia iškasenų pramonė, atstovai.

Penktadienį, balandžio 3 dieną, susitikimo dalyvius audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus, kuris pasidžiaugė, kad visi susėdo prie bendro stalo. „Tai pagirtina ir esmingas žingsnis pirmyn pažangos keliu. Turime drąsinti tokį dialogą, kad jis tęstųsi ir taptų norma, o ne išimtimi. Sveikinu jus, kad pasukote dialogo keliu, sąžiningumo, drąsos ir brolybės nusiteikime“, – sakė popiežius audiencijos dalyviams.

Savo klausytojams jis pasiūlė įžvalgas iš enciklikos „Laudato si’“. Pirmiausia tai, kad atėjo laikas atsisakyti dabartinio ekonominio modelio, orientuoto ne į visapusišką ir tvarų vystymąsi, bet į pelną, besivadovaujančio iliuzija, kad ekonominis augimas yra begalinis. Tokios paradigmos pasekmės žmonių gyvenimams ir aplinkai yra dramatiškos. Ją reikia keisti.

Šventasis Tėvas pateikė tris kriterijus. Visų pirma, iškasenų industrija, kaip ir bet kokia kita ekonominė veikla, turi tarnauti visai žmonių bendruomenei. Tai apima ir vietinių bendruomenių įtraukimą į iškasenų gavybos esminius sprendimus. Popiežius pabrėžė, užsimindamas apie artėjantį Vyskupų Sinodą Amazonijai, jog būtina kreipti ypatingą dėmesį į čiabuvius ir jų kultūras, atsižvelgti į tai, jog žemė jiems nėra paprasčiausias materialus ar ekonominis gėris ir jog aplinkos tikslas viršija ekonominius motyvus.

Antra, iškasenų gavyba turi tarnauti žmogaus asmeniui, o ne atvirkščiai. Tai liečia pagarbą iškasenų industrijoje dirbančiųjų teisėms ir orumui. Trečia, būtina skatinti tvarų ir uždarą ekonomikos ciklą, kuris nešvaisto išteklių. Dabartinė sistema išvystė gamybą ir vartojimą, tačiau nėra pajėgi absorbuoti atliekų ir perdirbti panaudotų gaminių. Uždaro ciklo reikia tiek dėl ekologinių motyvų, tiek galvojant apie būsimų kartų gerovę.         

„Linkiu, kad jūsų susitikimas iš tiesų būtų įžvalgų metas ir vestų prie konkrečių pasirinkimų“, – sakė popiežius Pranciškus. Visiems audiencijos dalyviams, jų šeimoms ir artimiesiems jis suteikė savo palaiminimą. (RK / Vatican News)

2019 gegužės 03, 16:55