Paieška

Vatican News
Popiežius ir Argentinos vyskupai Popiežius ir Argentinos vyskupai 

Argentinos vyskupų vizitas Ad limina

Argentinos vyskupai pradėjo visiems pasaulio vyskupams kas keleri metai privalomą ataskaitinį vizitą Ad limina apostolorum. Vizitas vyks trimis etapais: pirmąją grupę – 33 Argentinos vyskupus – popiežius priėmė šio ketvirtadienio rytą; antrąją grupę priims gegužės 10-ąją, trečiąją – gegužės 16-ąją.

Argentinoje – popiežiaus Pranciškaus gimtojoje šalyje – gyvena apie 44 milijonus žmonių, kurių didelė dauguma, net apie 95%, yra katalikai. Apie 86% dabartinių argentiniečių yra, panašiai kaip ir popiežius, imigrantų iš Europos šalių palikuonys.

Argentinos valstybė neseniai pradėjo trečiąjį savo istorijos šimtmetį. Buvusi Ispanijos kolonija nepriklausoma valstybe pasiskelbė 1816 m. Devynioliktojo amžiaus antroje pusėje ir dvidešimtojo pradžioje labai sparčiai vystėsi ekonomika, į Argentiną, kaip ir į kai kurias kitas Pietų Amerikos šalis, atvyko labai daug darbo ir geresnio gyvenimo ieškančių migrantų iš Europos. Dvidešimtajame amžiuje šalis išgyveno kelias krizes, perversmus, autoritarinių režimų ir diktatūrų valdymo laikotarpius. Sunkiausi laikai prasidėjo po 1976 m. perversmo. Dingo be žinios, buvo suimti, kankinami ir nužudyti tūkstančiai opozicijos veikėjų ir režimui nepritariančių žmonių. 1983 m. buvo atkurta demokratija.

Bažnyčios Argentinoje istorija siekia kolonizacijos pražios laikus – šešioliktąjį amžių. Netrukus po ispanų įsitvirtinimo, 1570 m., buvo įkurta pirmoji vyskupija. Devynioliktojo amžiaus pradžioje paskelbus nepriklausomybę naujos valstybės ir Bažnyčios santykiai nebuvo geri. Pirmus du dešimtmečius nepriklausoma Argentina nepalaikė diplomatinių santykių su Šventuoju Sostu. Nepasitikėjimo ir įtampos laikotarpis pasibaigė 1853 m. paskelbus naują Argentinos konstituciją, kuri katalikybei suteikė valstybės religijos statusą. 1934 m. Buenos Airėse vyko 34-asis Tarptautinis eucharistinis kongresas, kuriame dalyvavo kard. Eugenio Pacelli, po penkerių metų išrinktas popiežiumi Pijumi XII.

Katalikų vyskupų santykiai su autoritariniais režimais ir diktatūromis buvo permainingi. Penktajame ir šeštajame dešimtmetyje valdžiusį Juaną Peroną ir jo socialines reformas vyskupai palaikė. Požiūris į kitus režimus buvo kritiškesnis, ypač į paskutinę ir pačią žiauriausią diktatūrą 1976–1983 metais. Pasipriešinimo režimui simboliu tapo vyskupas Enrique Angelelli, nužudytas 1976 m. vasarą. Praėjusį šeštadienį, balandžio 27-ąją, jis ir kiti trys režimo nužudyti kankiniai buvo paskelbti palaimintaisiais.

Šiuo metu Argentinos episkopatą sudaro apie šimtą narių, kurie tarnauja 14 arkivyskupijų ir 48 vyskupijose, 4 rytų apeigų vyskupijose, 4 teritorinėse prelatūrose, 1 rytų apeigų egzarchate ir dviejuose kariuomenės ordinariatuose (lotynų ir rytų apeigų). Ketvirtadienį popiežius susitiko su trečdaliu Argentinos vyskupų. (JM / VaticanNews)

2019 gegužės 02, 14:26