Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Afrikos misijų bendruomenės vadovams Popiežiaus audiencija Afrikos misijų bendruomenės vadovams   (Vatican Media)

Afrika: Šventasis Sostas susirūpinęs dėl pagrobto misionieriaus

„Apsisprendimas už paskutiniuosius, visuomenės atmestuosius ir atstumtuosius yra ženklas, konkrečiai parodantis gailestingojo Kristaus buvimą ir prašymą“, – priminė popiežius Pranciškus, drąsindamas Afrikos misijų bendruomenės vadovus „nebijoti skintis naujus kelius, vedančius už to, kas žinoma, link paribių ir pakraščių.

Popiežius kalbėjo penktadienį audiencijoje priėmęs Afrikos misijų bendruomenės generalinės kapitulos narius.

„Drąsinu ištverti laikantis savo įsipareigojimų, glaudžiai bendradarbiauti su kitų religijų atstovais ir institucijų nariais tarnaujant mažiesiems ir silpniausiems, kenčiantiems dėl karų, ligų ir prekybos žmonėmis.

Būkite mažiausiais ir vargstančiaisiais besirūpinančios susitikimo kultūros ir dialogo tarnai, kad galėtumėte prisidėti prie tikros žmogiškosios brolybės kūrimo.“

„Ši jūsų asamblėja, – tęsė Pranciškus, – suteikia progą padėkoti Viešpačiui už jūsų vykdomą evangelizavimą Afrikoje, ypač tarp toliausiai gyvenančių valstiečių, kurių krikščioniškos bendruomenės tebėra labai silpnos arba jų iš viso dar nėra. Šie naujieji pastoraciniai horizontai yra jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios veikimo ženklas, leidžiantis atsiliepti į iškylančius vis naujus Bažnyčios evangelizavimo uždavinius ir pasiekti visas periferijas, kurioms reikia Evangelijos šviesos.“

Dėkodamas Afrikos misionierių bendruomenei už jos narių uolumą ir drąsą, popiežius atkreipė dėmesį, jog kartais misionieriams, siekiantiems parodyti gyvąjį Jėzų Kristų visiems, tenka rizikuoti savąja gyvybe, draugijos steigėjų pavyzdžiu.

Šventasis Tėvas paminėjo konkretų pavyzdį, patikindamas, jog vienybėje su jų bendruomenės nariais meldžiasi už kunigą misionierių Pierluigi Maccalli, prieš daug mėnesių pagrobtą Nigeryje.

Užtikrinu, jog Šventasis Sostas dėmesingai rūpinasi dėl nerimą keliančios situacijos, pasakė Pranciškus. 

Kunigas misionierius Maccalli, nuošalios ir apleistos Bomoangos parapijos sielovadininkas, buvo pagrobtas naktį iš rugsėjo 17 į 18. Pasak žinių agentūros „Fides“, turima mažai žinių apie italo misionieriaus pagrobėjus, kurie gali būti džihadistai arba iš kaimyninių šalių užklydę ginkluoti kovotojai, užsiimantys plėšikavimu ir terorizmu. Visi tikėjosi greito kunigo Pierluigi Maccalli išlaisvinimo, tačiau tuo pat metu buvo pagrobtas iš Burkina Faso kilęs diecezinis kunigas Joël ir uždaryta Bomoangos misija, kurioje kun. Maccalli tarnavo daugiau kaip vienuolika metų. Po kunigo pagrobimo, visi misijoje tarnavę kunigai ir vienuolės buvo priversti apleisti misiją ir išvykti į sostinę Niamėjų. Bomoangoje likę nedaugelis krikščionių įbauginti, pareiškė misijoje dirbantis italas.

Afrikos misijų bendruomenė ir visi tikintieji atsimena jau daugiau kaip aštuonis mėnesius laikomą įkaitu kun. Maccalli ir meldžiasi, kad jis būtų paleistas, pasakė naujienų agentūrai „Fides“ kun. Silvano Galli.

„Visi mes kasdien meldžiamės už kun. Maccalli išlaisvinimą savo asmeninėse ir bendruomeninėse maldose. Neprarandame vilties, kad jis bus išlaisvintas ir kasdien jį pavedame Dievo apvaizdai“. (SAK / Vatican News)

Popiežius: Šventasis Sostas susirūpinęs dėl pagrobto Afrikos misionieriaus
2019 gegužės 17, 17:35