Paieška

Vatican News

Popiežius sekmadienio vidudienį: trys Prisikėlusiojo dovanos

Antrojo Velykų sekmadienio Evangelija kalba apie du prisikėlusio Jėzaus pasirodymus mokiniams. Jis ateina pas juos, užsidariusius Paskutinės vakarienės menėje, ir atneša tris dovanas: taiką, džiaugsmą ir siuntimą apaštalauti, sakė popiežius Pranciškus, sveikindamas tikinčiuosius, sekmadienio vidudienio maldai susirinkusius į Šv. Petro aikštę.

„Ramybė jums“ , – kreipėsi Jėzus į mokinius. Jis jiems atnešė tikrąją taiką ir ramybę, nes savo kryžiaus auka nugalėjo nuodėmę ir mirtį, sugrąžino taiką tarp dangaus ir žemės, Dievo ir žmogaus. Mokiniams labai reikėjo ramybės, nes po Jėzaus suėmimo, nuteisimo ir nukryžiavimo jie buvo išsigandę ir pasimetę. Ir štai Jėzus atėjo pas juos, parodė jiems savo šlovingas žaizdas ir padovanojo savo pergalės vaisių – taiką ir ramybę.

Evangelistas Jonas pasakoja, kad apaštalas Tomas nedalyvavo tame pirmajame susitikime su Prisikėlusiuoju ir nenorėjo tikėti tuo, ką kiti pasakojo. Po aštuonių dienų Jėzus vėl atėjo pas apaštalus. Šį kartą buvo ir Tomas. Jėzus parodė jam savo žaizdas, pasiūlė jas paliesti. Jėzaus žaizdos yra taikos ir ramybės šaltinis, nes jos liudija, kad Jėzus nugalėjo didžiausius žmogaus priešus – nuodėmę ir mirtį. „Tai pamoka mums“, – kalbėjo popiežius. „Tarsi Jėzus  mums sakytų: „Jei tau neramu, paliesk mano žaizdas“. Lieskimės prie Jėzaus žaizdų. Jo žaizdos – tai daugybės kenčiančių žmonių problemos, sunkumai, persekiojimai, ligos. Jei nerandi ramybės, eik, aplankyk žmogų, kuriame yra įspaustos Jėzaus žaizdos. Paliesk Jėzaus žaizdas. Iš tų žaizdų trykšta gailestingumas. Dėl to mes šiandien ir švenčiame Gailestingumo sekmadienį. Jėzus rodo Tėvui savo žaizdas ir sako: „Tėve, štai kaina. Šios žaizdos – tai kaina, kurią sumokėjau už savo brolius.“

Antroji dovana – džiaugsmas. „Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį“. Kartu su ramybe ir džiaugsmu Jėzus savo mokiniams suteikė misiją. „Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Jėzaus prisikėlimas – tai naujo meilės įkvėpto dinamizmo pradžia, sakė popiežius. Apaštalai, jų įpėdiniai ir visi tikintieji siunčiami į visą pasaulį. Visiems krikščionims Jėzus suteikia misiją skelbti jo prisikėlimo žinią.

Šį antrąjį Velykų sekmadienį esame kviečiami su tikėjimu prisiartinti prie Kristaus, atverti savo širdis jo ramybei ir džiaugsmui, priimti jo mums skirtą misiją skelbti pasauliui Dievo gailestingumą, džiugiai liudyti jo meilę, kuri viską atnaujina ir išgano, sakė popiežius. Prisikėlusiojo Kristaus Dvasia tevadovauja Bažnyčios apaštališkajai misijai. Prašykime, kad šią mūsų maldą užtartų Švenčiausioji Mergelė, dangaus ir žemės karalienė.

Po kartu su romiečiais ir piligrimais kalbėtos velykinės antifonos „Regina coeli“ popiežius Pranciškus prašė kartu su juo melstis už potvynių aukas Pietų Afrikoje ir už Libijoje įstrigusius pabėgėlius, kurių padėtį dar labiau apsunkimo šalyje vykstantis konfliktas.

Popiežius pasveikino šią dieną Velykų iškilmę švenčiančius Rytų krikščionis, kurie laikosi Julijaus kalendoriaus. „Prisikėlęs Viešpats juos teapdovanoja savo džiaugsmu ir ramybe!“ Galiausiai Pranciškus padėkojo visiems, kas šiomis dienomis jam atsiuntė velykinius sveikinimus. „Nuoširdžiai dėkoju ir meldžiu Dievą, kad laimintų jus visus ir jūsų šeimas.“ (JM / VaticanNews)

2019 balandžio 28, 13:14