Paieška

Vatican News
Pranciškaus tarnystės pradžia 2013-03-19 Pranciškaus tarnystės pradžia 2013-03-19 

Prieš šešerius metus Pranciškus pradėjo popiežiaus tarnystę

2013 m. kovo 19 d. popiežius Pranciškus iškilmingai pradėjo savo tarnystę. Pontifikato inauguracijos Mišiose tą dieną dalyvavo apie 200 tūkst. žmonių.

Pontifikato pradžios Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie tą dieną liturgijoje minėtą Šventosios Šeimos ir Bažnyčios globėją šv. Juozapą.

Kaip Juozapas vykdo savo pašaukimą būti Marijos, Jėzaus ir visos Bažnyčios globėju? Būdamas nuolat dėmesingas Dievui, jo ženklams, pasirengęs daryti ne tai, ko pats norėtų, bet ko nori Dievas. Juozapas yra globėjas, nes sugeba klausyti Dievo, paklūsta jam savo valia ir dėl to jis dar dėmesingesnis jo globai patikėtiems žmonėms, jis realistiškai supranta įvykių prasmę, yra dėmesingas aplinkiniams, moka priimti išmintingus sprendimus.

Juozapas savo pavyzdžiu mus moko būti vieni kitų ir visos kūrinijos globėjais, sakė Pranciškus. Pašaukimas saugoti kūriniją skirtas ne tik krikščionims – tai pirminis, tiesiog žmogiškas pašaukimas, skirtas visiems. Tai pareiga gerbti kiekvieną Dievo kūrinį ir aplinką, kurioje gyvename. Tai pareiga globoti žmones, su meile rūpintis visais, ypač vaikais, senais žmonėmis, tais, kurie yra silpniausi ir dažnai lieka mūsų širdies periferijoje. Tai pareiga globoti vieni kitus šeimoje. Tai ir nuoširdžiai išgyvenama bičiulystė, pasitikėjimas, pagarba ir gerumas. Iš tiesų juk viskas yra atiduota žmogaus globai. Tai mums visiems skirta atsakomybė. Būkite Dievo dovanų sergėtojai!

Popiežius taip pat pabrėžė, kad, norėdami vykdyti šitą misiją, pirmiausia turime rūpintis pačiais savimi. Atsiminkime, kad neapykanta, pavydas, išdidumas teršia gyvenimą. Globoti – reiškia sergėti savo jausmus, savo širdį, nes iš jos išeina geri ir blogi ketinimai, tie, kurie stato ir kurie griauna. Norint globoti, saugoti – būtinas gerumas, švelnumas. Evangelijos kalba apie Juozapą kaip apie stiprų, drąsų vyrą, darbininką, bet dvasioje jis neparastai švelnus. Švelnumas – tai ne silpnojo dorybė. Jis byloja apie dvasios tvirtumą, apie dėmesingumą, užuojautą, atsivėrimą kitam žmogui, meilę. Nereikia bijoti gerumo ir švelnumo! Su meile sergėkime tai, ką Dievas mums dovanojo, sakė Pranciškus prieš šešerius metus pradėdamas popiežiaus tarnystę. (JM / VaticanNews)

2019 kovo 19, 15:50