Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (Vatican Media)

Pranciškaus audiencija pediatrams

Kovo 21 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Italijos gydytojų pediatrų federacijos delegaciją, sudarytą iš dvidešimties asmenų. Pačiai federacijai priklauso per pusšešto tūkstančių narių, kurie specializuojasi įvairiose vaikų ir jaunuolių sveikatos priežiūros srityse. Popiežius su audiencijos dalyviais bendravo spontaniškai ir gyvai, tačiau įteikė savo iš anksto paruoštą kalbas. Perteikiame kelias jos mintis.

„Amžius, kuriuo jūs rūpinatės, nuo gimimo iki paauglystės, be abejonės yra vienas iš labiausiai kintančių žmogaus gyvenime ir reikalauja visapusiško žmogaus kūno ir jo patologijų pažinimo“, – rašo popiežius Pranciškus, pabrėždamas būtinybę nuolatos išlaikyti ir didinti savo profesinį pasirengimą.

Tačiau sveikatos temos ir problemos nėra išsemiamos vien mokslinėmis žiniomis ar technologijų pažanga. Sugebėjimas būti dėmesingu mažajam pacientui, jį išklausyti, suprasti ir sugrąžinti pasitikėjimą taip pat yra esminė savybė, kurios reikia pediatrui. Panašiai reikia žmogiško ir saugumą teikiančio kontakto su vaikų tėvais, kurie gydytojų rankose palieka tai, kas jų gyvenime yra svarbiausia. Šypsena, drąsa, pasitikėjimas esmingai papildo vaistus. Popiežius paprašė atidumo tiems, kurie dėl savo ekonominės ar socialinės būklės negali sau leisti daugelio dalykų.

Tikintiems gydytojams pavyzdys yra pats Jėzaus asmuo ir Jo žodžiai apie vaikus, į kuriuos tuometiniame pasaulyje nebuvo itin atsižvelgiama. Tuo tarpu Jėzaus mokyme vaikai tapo modeliu tiems, kurie nori įžengti į Dangaus Karalystę. Jėzus taip pat traukė vaikus: ne dovanomis, o iš jo sklidusia jėga ir ramybe. Vaikai ėjo pas jį, o Jis juos priimdavo.

Popiežius priminė 2012 metais mirusio Franco Panizono, labai garsaus italų pediatro ir ugdytojo, žodžius apie besąlygišką atsidėjimą savo darbui: „Niekada nepadėkite galvos ant pagalvės, jei nepadarėte to, ką galite padaryti“. Pasak italų profesoriaus, pediatras ne vien gydo, bet rašo mažą, bet reikšmingą kultūros istorijos dalį. Todėl gydytojas turi matyti „toliau“ už ligą, už dabarties momentą, už savo asmenį ir nuovargį. „Galvok ne vien apie savo paciento šiandieną, bet ir apie jo rytojų. (...) Ne vien apie savo pacientus, tačiau apie visus pacientus; ne vien apie dabartinius, bet ir apie tolimus ir būsimus“, – citavo Franco Panizono patarimus popiežius Pranciškus.

Tokia nuostata pediatro profesiją paverčia ne vien darbu, o ir misija, kuri apima protą ir širdį, nesibaigia su darbo valandomis ir nenutrūksta atostogų metu.

„Tokiu gyvenimo būdu jūs krikščioniškai liudijate, nes siekiate praktikuoti evangelines vertybes ir savo priklausymo Bažnyčiai jausmą. Taip pat savo žvilgsnio platumu, savo sugebėjimu įsivaizduoti teisingesnį socialinį kontekstą ir ateities medicinos sistemą, troškimu nuolankiai ir kompetentingai tarnauti kiekvienam asmeniui, kuris jums patikimas. Melsdamas Dievo globos jūsų bendram keliui ir kiekvienam iš jūsų, prašau jūsų melstis ir už mane. Ačiū“, – rašo popiežius Italijos gydytojų pediatrų federacijos delegacijai. (RK / Vatican News)

2019 kovo 21, 13:55