Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Amerikos žydų komitetui Popiežiaus audiencija Amerikos žydų komitetui  (Vatican Media)

Pranciškaus audiencija Amerikos žydų komitetui

Popiežius Pranciškus audiencijos pradžioje priminė apie dešimtmečius trunkančią Šventojo Sosto ir Amerikos žydų komiteto santykių istoriją nuo tada, kai, Vatikano II Susirinkimo laikotarpiu, buvo pradėtas oficialus katalikų Bažnyčios dialogas su žydų tikėjimu. Amerikos žydų komiteto narys ir žymus rabinas Abraomas Heschel buvo vienas iš stebėtojų Susirinkime, kuris priėmė deklaraciją „Nostra Aetate“ – kertinį akmenį tarpusavio dialoge.

„Puoselėti laike gerus broliškus ryšius yra dovana ir tuo pat metu Dievo kvietimas“, – sakė popiežius Pranciškus, priminęs, jog tiek žydai, tiek krikščionys žino, jog yra pašaukti mylėti Dievą visa širdimi, visomis jėgomis ir visa siela. „Brangūs draugai, turime kartu kurti namų, šeimos dvasią, visomis jėgomis rinkdamiesi dieviškąją meilę, kuri skatina kito religingumo gerbimą ir vertinimą. Tai ne „geruoliškumas“, o mūsų ateitis“, – pažymėjo Šventasis Tėvas.

Šiuo požiūriu didžiulį nerimą kelia piktumo klimatas ir neapykantos sprogimai kai kuriose vietose, taip pat ir antisemitinio pobūdžio. Pasak popiežiaus, reikia išlaikyti budrumą. „Kartoju, kad krikščioniui bet kokia antisemitizmo forma yra savo ištakų neigimas ir absoliutus prieštaravimas“, – pabrėžė Pranciškus, pridurdamas, jog tarpreliginis dialogas, pastangos diegti taiką, gerbti vienas kitą, ginti gyvybę, religijos laisvę ir kūriniją yra būdai kovoti prieš neapykantą ir antisemitizmą. „Žydai ir krikščionys dalijasi turtingu paveldu, kuris leidžia padaryti tiek daug gerų dalykų. Tuo metu, kai Vakarus veikia nuasmeninantis sekuliarizmas, tikintiems reikia susirasti vienas kitą ir bendradarbiauti, kad dieviškoji meilė taptų labiau regima žmonijai, ypač tampant broliais silpniausiems“,  – sakė popiežius. Pasak jo, labai svarbu, kad toks dialogas ir tokia tarnystė žmonijai taptų jaunųjų kartų idealu. Savo kreipimąsi į Amerikos žydų komiteto narius popiežius užbaigė tradiciniu hebrajišku taikos palinkėjimu: „Shalom!“. (RK / Vatican News)

Popiežiaus audiencija
2019 kovo 08, 11:58