Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus šv. Jono Laterane bazilikoje Popiežius Pranciškus šv. Jono Laterane bazilikoje  (ANSA)

Popiežius susitiko su Romos vyskupijos kunigais

Gavėnios pradžioje įvyko tradicinis Romos vyskupo popiežiaus Pranciškaus susitikimas su savo vyskupijos kunigais ir klebonais.

Šis susitikimas įvyko kovo 7 dieną šv. Jono Laterane bazilikoje. Šventasis Tėvas vadovavo atgailos liturgijai ir pats išklausė kelių kunigų išpažintis. Vėliau jis skaitė mąstymą, kuris rėmėsi Išėjimo knyga, sutelkdamas dėmesį į permainingą žydų ir Dievo santykių istoriją: joje netrūko tiek gražių momentų, tiek kivirčų. Tiek žydai ne kartą ketino išsižadėti Viešpaties, tiek Viešpats ne kartą pagrasino nusigręžti ir barė „kietasprandę“ tautą tol, kol ši iš tiesų tapo „Jo tauta“, „Dievo tauta“.

Ši istorija neretai kartojasi tikinčiųjų ir kunigų gyvenime: Dievas, rodos, ateina ir išeina arna mes patys jam nebeturime vietos.

Šiuo požiūriu popiežius kelis kartus perspėjo apie pagundą manyti, jog esame savipakankami, jog viską padarome vienui vieni, jog tai, ką pasiekėme, yra vien mūsų nuopelnas. Tai neišvengiamai atves į vienatvę, į dykumą ir tuštumą. Todėl Gavėnios metu dera mąstyti apie Dievą, kuris yra „viskas“, kuris yra centras ir be kurio mes, kaip savo mokiniams pasakė Jėzus, „nieko negalime“. Gavėnia yra atgailos ir nuolankumo metas pažvelgti į savo veidmainystes, į savo pasiteisinimus, nusivalyti savo „grimą“, pamatyti, kaip bjauriai elgėmės tam, kad atsigręžtume į gailestingą Dievą ir su Juo susitaikytume. Toks vidinis atsivertimas, anot popiežiaus, leis kunigams savo bendruomenėse užimti tą vietą, kurioje Išėjimo knygoje savo žmonių atžvilgiu užėmė juos kantriai vedęs Mozė, ištvėręs daug sunkumų, nesupratimo ir priešiškumo.

Savosios vyskupijos kunigų popiežius Pranciškus paprašė prisidėti prie Romos Caritas organizacijos iniciatyvos prieš skurdą „Kaip danguje, taip ir gatvėje“: ne vien aukomis, tačiau savo ir savo parapijiečių įsitraukimu pirmu asmeniu. Šventasis Tėvas kunigams taip pat padovanojo po meditacijų gavėniai knygelę ir primygtinai paprašė melstis už jį. (RK / Vatican News)

2019 kovo 08, 16:27