Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (@vaticanmedia)

Popiežiaus žinia Marokui: kartu su migrantais kurkime solidaresnį pasaulį

Popiežius video žinioje pasveikino Marokiečių tautą, kurią aplankys šį savaitgalį, kovo 30–31 dienomis.

„As-Salamu Alaikum! Ramybė jums! – netrukus atvykstu į jūsų brangų kraštą su dviejų dienų vizitu. Dėkoju Dievui už šią man suteiktą galimybę. Dėkoju karaliui Mohamedui VI už pakvietimą ir Maroko pareigūnams už paslaugų bendradarbiavimą.

Atvykstu savo pirmtako šv. Jono Pauliaus II pėdomis kaip taikos ir brolystės, kurių taip labai reikia pasaulyje, piligrimas. Kaip krikščionys ir musulmonai tikime į Dievą kūrėją ir gailestingąjį, kuris sukūrė žmones ir jiems pavedė pasaulį, kad gyventų kaip broliai, gerbdami vieni kitų skirtingumus ir vienas kitam padėdami išpildyti poreikius. Jis jiems pavedė žemę, mūsų bendruosius namus, kad jais atsakingai rūpintumės ir išsaugotume ateities kartoms.

Džiaugiuosi galėsiantis tiesiogiai dalytis su jums šiais įsitikinimais per mūsų susitikimą Rabate. Be to, ši kelionė suteikia man ypatingą galimybę aplankyti Maroke gyvuojančią krikščionių bendruomenę. Taip pat susitiksiu su migrantais, kurie mums yra prašymas, kad kartu sukurtume teisingesnį ir solidaresnį pasaulį.

Brangūs bičiuliai marokiečiai, jau dabar jums nuoširdžiai dėkoju už jūsų priėmimą ir ypač už jūsų maldas, jums užtikrinu savo maldas už jus ir už jūsų brangų kraštą.

Iki greito!“

Šventojo Tėvo video žinia perduota Maroke ketvirtadienį, kovo 28 dieną. Dar prieš savo kelionę, iš eilės 28-ąją nuo pontifikato pradžios, Šventasis Tėvas penktadienį Vatikane vadovaus gavėnios atgailos apeigoms Šv. Petro bazilikoje. Atgailos apeigomis Vatikane pradedama atgailos akcija „24 valandos Viešpačiui“ visose pasaulio vyskupijose, įskaitant dvi Maroko arkivyskupijas – Rabato ir Tanžero. Abi Maroko arkivyskupijos yra tiesiogiai pavaldžios Šventajam Sostui ir priklauso Regioninei Šiaurinės Afrikos Vyskupų konferencijai (Cerna), kurią sudaro iš viso keturių kraštų – Maroko, Alžyro, Libijos ir Tuniso bažnytinių bendruomenių, t.y. septynių arkivyskupijų ir vyskupijų, trijų vikariatų ir vienos apaštališkosios prefektūros ganytojai. (SAK / Vatican News)

2019 kovo 28, 15:00