Paieška

Vatican News
Popiežiaus lėktuvas Popiežiaus lėktuvas  (Vatican Media)

Popiežiaus kelionės į Bulgariją ir Šiaurės Makedoniją programa

Bulgarijoje, aplankęs sostinę Sofiją ir centrinės Bulgarijos miestą Rakovskį, popiežius atvyks į Šiaurės Makedoniją, lankysis sostinėje Skopje.

Popiežius Pranciškus gegužės mėnesį lankysis Bulgarijoje, Šiaurės Makedonijoje ir Rumunijoje. Įvyks dvi popiežiaus kelionės, gegužės 5–7 dienomis Šventasis Tėvas aplankys Bulgariją ir Šiaurės Makedoniją, gegužės 31–birželio 2 dienomis – Rumuniją. Vatikane paskelbta popiežiaus Pranciškaus kelionės į Bulgariją ir Šiaurės Makedoniją programa.

Popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė prasidės sekmadienį, gegužės 5 d. rytą. Popiežius išskris iš Fiumičino oro uosto 7 val. ir atskris į tarptautinį Sofijos oro uostą 10 val. Popiežių oro uoste pasitiks Bulgarijos ministras pirmininkas Boikovas Borisovas, po to popiežius bus priimtas Respublikos prezidento Rumeno Radevo. Oficiali popiežiaus pasveikinimo ceremonija įvyks Prezidento rūmų aikštėje, po kurios popiežius užeis į prezidentūrą mandagumo vizitui susitikti su valstybės vadovu, vėliau nuvyks į Atano Burovo aikštę, kurioje pasakys kalbą Bulgarijos valstybės ir vyriausybės institucijų vadovams, visuomenės atstovams ir šalyje akredituotam diplomatiniam korpusui. Po šio susitikimo popiežius aplankys Bulgarijos ortodoksų Bažnyčios patriarchą Neofitą, išrinktą patriarchu keletą savaičių prieš Pranciškaus išrinkimą popiežiumi Romoje. Popiežiaus susitikimas su patriarchu įvyks Bulgarijos ortodoksų Bažnyčios Šventojo Sinodo rūmuose Sofijoje. Popiežius pasakys sveikinimo kalbą.

Trumpai prieš sekmadienio vidudienį įvyks privatus Šventojo Tėvo vizitas Šv. Aleksandro Nevskio katedroje, kurioje popiežius melsis prie Slavų apaštalų ir Europos globėjų, brolių Kirilo ir Metodijaus, sosto. Vidudienį, išėjęs iš katedros į Šv. Aleksandro Nevskio aikštę, popiežius joje sukalbės Velykų laikotarpio maldą „Džiaukis, Dangaus Karaliene“.

Pirmąją kelionės Bulgarijoje dieną užbaigs popiežiaus aukosimos Trečiojo Velykų sekmadienio mišios Kunigaikščio Aleksandro I aikštėje ir Šventojo Tėvo mišių homilija.

Pirmadienį, gegužės 6-ąją popiežius Pranciškus susitiks su karo pabėgėliais vienoje pabėgėlių stovykloje. Paskui, maždaug 9.30 val., popiežius lėktuvu išskris į Rakovskio miestą, kurio gyventojų dauguma yra katalikai. Pagrindinis susitikimas su Bulgarijos katalikais įvyks Rakovskio Švč. Širdies bažnyčioje. Popiežius joje aukos Pirmosios Komunijos mišias ir pasakys homiliją. Po mišių popiežius pietaus su Bulgarijos katalikų vyskupais Pranciškonių seserų vienuolyne, vėliau susitiks su katalikų bendruomenės atstovais Rakovskio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje ir pasakys kalbą.

Pirmadienį, gegužės 6 d., 17.15 val. popiežius iš Rakovskio parskris atgal į Sofiją. Paskutinis oficialus programos Bulgarijoje įvykis bus Šventojo Tėvo vadovausima malda už taiką Nepriklausomybės aikštėje, dalyvaujant kitų konfesijų atstovams.

Popiežiaus kelionės į Bulgariją logotipe įrašytas taikos linkėjimas bulgariškai ir lotyniškai „Taika žemėje“ (Pacem in Terris) primena kitą popiežių, šv. Joną XXIII, dešimtmetį gyvenusį Bulgarijoje ir pelniusį neblėstančią bulgarų pagarbą. „Pacem in Terris“ – taip pavadinta paskutinė popiežiaus šv. Jono enciklika yra mokymas apie tautų taiką, paremtas keturiais principais: tiesa, teisingumu, meile ir laisve.

„Kaip matome logotipe“, – parašė vyskupai laiške tikintiesiems, – „popiežiaus kelionę į Bulgariją lydės taikos ženklas, taikos Bulgarijoje, regione ir pasaulyje, taikos, kuri priklauso nuo mūsų rankų ir gali tapti mūsų maldų vaisiumi.“

Antradienio, gegužės 7 d., rytą popiežius Pranciškus nuskris lėktuvu iš Sofijos į Skopje, maždaug 8.15 val. prasidės jo kelionė po Šiaurės Makedoniją, kuri tęsis apie 10 valandų.

Tik nusileidęs tarptautiniame Skopje oro uoste, popiežius Pranciškus nuvyks į Šiaurės Makedonijos prezidento rūmus, juose įvyks oficiali popiežiaus sutikimo ceremonija, Šventojo Tėvo mandagumo vizitas pas valstybės vadovą, prezidentą Giorgę Ivanovą ir susitikimas su ministru pirmininku Zoranu Zaevu. Popiežius pasakys kalbą valstybės institucijų vadovams, visuomenės atstovams ir diplomatiniam korpusui.

Po susitikimų Šiaurės Makedonijos prezidentūroje, popiežius apsilankys Motinos Teresės memoriale, jame sukalbės maldą dalyvaujant šalies religijų vadovams ir susitiks su vargdieniais. Vėliau popiežius atvažiuos į Makedonijos aikštę, kurioje vadovaus mišioms ir pasakys homiliją. Po pietų popiežius Pranciškus pasakys kalbą jaunimo ekumeninio ir tarpreliginio susitikimo dalyviams Skopjės pastoraciniame centre, susitiks su Šiaurės Makedonijos katalikų dvasininkais, jų artimaisiais ir pašvęstaisiais. Popiežiaus kalba dvasininkams Skopjės katedroje bus paskutinis oficialus popiežiaus kelionės Šiaurės Makedonijoje įvykis. Maždaug 18.30 val. popiežius išsiruoš atgal į Romą. Šventojo Tėvo lėktuvo nusileidimas Romos Čiampino oro uoste planuojamas maždaug 20.30 val.  

Popiežiaus kelionės į Šiaurės Makedonija logotipe po laiminančia popiežiaus Pranciškaus figūra pavaizduotos į tekantį vandenį panašios trys melsvos juostos, primenančios vieną iš garsiausių šių laikų šventųjų, Kalkutos Motiną Teresę. Šios juostos simbolizuoja šv. Motinos Teresės gimimą Makedonijoje. Kaip žinia, albanų kilmės Kalkutos Motina Teresė (Anjezë Gonxhe Bojaxhiu) gimė dabartinės Makedonijos sostinėje Skopjėje 1910 metais. Ji buvo pakrikštyta Skopjės Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje, kuri dabar yra katalikų katedra.

Šv. Motina Teresė, po dvidešimties vienuolystės metų, suvokusi, kad jos vienuoliniam gyvenimui skirtas dar vienas pašaukimas, į jį atsiliepė ir 1948 metais apsivilkusi nauju abitu – paprastu baltu sariu su trimis mėlynomis juostomis – išėjo į Kalkutos gatves tarnauti Kristui vargingiausių vargingiausiuose.

„Nebijok, mažoji kaimene“. Šie kelionės logotipe įrašyti Luko evangelijos žodžiai lydės popiežių Pranciškų jo kelionėje į Šiaurės Makedoniją gegužės 7 d. (SAK / Vatican News)

2019 kovo 11, 14:54