Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Italijos kooperatyvų konfederacijai Popiežiaus audiencija Italijos kooperatyvų konfederacijai  (Vatican Media)

Popiežiaus audiencija Italijos kooperatyvų konfederacijai

Šeštadienį popiežius susitiko su septyniais tūkstančiais Italijos kooperatyvų konfederacijos narių. Susitikimas su Šventuoju Tėvu surengtas konfederacijos įkūrimo 100-ųjų metinių proga.

Sveikindamas popiežius pastebėjo, kad Italijos kooperatyvų konfederacija buvo įkurta kaip atsakas į kiek anksčiau paskelbtą popiežiaus Leono XIII socialinę encikliką „Rerum novarum“. Šis popiežius, sakė Pranciškus, pranašiškai davė pradžią šiuolaikiniam Bažnyčios socialiniam mokymui. Jis įtraukė socialinius reikalus į Bažnyčiai rūpimų klausimų akiratį būdamas įsitikinęs, kad Evangelija turi ką pasakyti visose žmogaus ir visuomenės gyvenimo srityse. Krikščionišku socialiniu mokymu paremtas kooperatinis ūkinės veiklos modelis pataiso tam tikras kolektyvistines tendencijas, varžančias laisvą individualią iniciatyvą ar net jai pražūtingas, o kartu ir pristabdo individualizmo ir egoizmo paskatintas užmačias, kurios nesvetimos liberalizmui.

Kitas labai svarbus tokio bendro veikimo ir bendradarbiavimo aspektas yra tarpasmeniniai ryšiai. Jei žmogus suvokia bendravimo ir ryšių su kitais žmonėmis vertę, jei supranta, kad gyvenime svarbios ne vien materialinės vertybės, tuomet jis sugeba kurti ir alternatyvius gyvenimo visuomenėje būdus, nebūtinai grindžiamus vien pinigo galia, kuri, kaip dažnai matome, tampa žmogaus garbinamu stabu, kuris kursto nežmonišką neteisingumą.

Pasak popiežiaus, labai svarbus kooperacinės veiklos laimėjimas yra tai, kad ji padeda įveikti vienatvę. Jei žmogus jaučiasi vienas ir kitų apleistas, jo gyvenimas tampa pragaru. Visi gyvenimo sunkumai ima atrodyti kaip neapkeliama našta. Iš šios būsenos vaduoja veikimo kartu džiaugsmas, drauge su kitais žmonėmis pasiekimai rezultatai.  (JM / VaticanNews)

2019 kovo 16, 13:36