Paieška

Vatican News
Popiežius įteikia apdovanojimą s. Marijai Concettai Esu Popiežius įteikia apdovanojimą s. Marijai Concettai Esu  (AFP or licensors)

Misionierei s. Marijai Concettai Esu – popiežiaus apdovanojimas

Trečiadienio bendroji audiencija kovo 27-ąją buvo neeilinė: Šventasis Tėvas, suteikęs palaiminimą, dar kartą kreipėsi į susirinkusius ir įteikė popiežiškąjį apdovanojimą misionierei, 85 metų vienuolei, jau šešiasdešimt metų tarnaujančiai Bažnyčiai Afrikoje.

Popiežius asmeniškai pristatė bendrosios audiencijos dalyviams Genoni šv. Juozapo dukterų kongregacijos vienuolę seserį Mariją Concettą Esu.

„Ji man papasakojo, kad būdama akušere padėjo gimti daugiau kaip trims tūkstančiams kūdikių. Tai nuostabu!“ – pasakė popiežius.

Šventasis Tėvas sakė, kad pirmą kartą susitiko su Marija Concetta lankydamasis Bangui, Centrinės Afrikos Respublikos sostinėje Gailestingumo jubiliejaus atidarymo proga.

„Brangioji sese, savo ir Bažnyčios vardu įteikiu tau šį apdovanojimą. Tai mūsų meilės ir padėkos tau ženklas už visus seserims ir broliams afrikiečiams nuveiktus darbus, už tarnystę gyvybei, vaikams, motinoms ir šeimoms“, – pasakė Pranciškus.

Šventasis Tėvas pridūrė, kad šiuo apdovanojimu jis nori pagerbti taip pat visus pasaulyje tarnaujančius Bažnyčios misionierius.

„Šiuo tau skirtu gestu noriu išsakyti padėką taip pat visiems pasaulyje tarnaujantiems Bažnyčios misijose – misionierėms ir misionieriams, kunigams, pašvęstiesiems ir pasauliečiams, kurie sėja Dievo Karalystės sėklą visuose pasaulio kraštuose. Jūs „deginate“ gyvenimą, savo tarnyste sėdami Dievo Žodį. Ir jūs šiam pasauliui nesate žinia! Laikraščiai apie jus nerašo.“

Popiežius pridūrė, kad pasaulyje yra daugybė nežinomų, visą gyvenimą misijoms paaukojusių misionierių. Kai kurie mirė jauni, buvo palaidoti misijų kraštuose. „Pasak Amazonijos misijomis besirūpinančio kardinolo Humeso, kuris kiekvienoje savo kelionėje aplanko misionierių kapus – visus juos reikėtų kanonizuoti, nes dėl tarnystės jie „sudegino“ savo gyvenimus“, – pasakė popiežius Pranciškus.

Popiežius paprašė audiencijos dalyvius melstis už seserį Mariją Concettą, kuri netrukus sugrįš į Afriką tęsti tarnystės. Palydėkime ją malda. Jos pavyzdys tepadeda visiems gyventi pagal Evangeliją ten, kur jie gyvena.

„Sese, dėkoju tau. Viešpats tave telaimina ir tegloboja Švenčiausioji Mergelė!“

Iš Sardinijos Oristano vyskupijos kilusi sesuo Marija Concetta darbuojasi Afrikos misijose nuo 1959 metų. Būdama 25 išvyko iš Sardinijos į tuometinį Belgijos Kongą padėti gimdyvėms. Jos, kaip slaugės, specializacija – tropinės ligos ir akušerija. Misionierė nepabūgo karų, diktatūrų, sukilimų, grasinimų mirtimi ir kitų per ilgą amžių Afrikoje iškilusių pavojų, tačiau niekuomet nesiliovė gyventi pagal dangiškojo gailestingumo visiems charizmą, kuria pasižymi Genoni šv. Juozapo dukterų kongregacijos seserys vienuolės. (SAK / Vatican News)

2019 kovo 27, 14:45