Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (Vatican Media)

Ketvirtadienio rytą prasidėjo susitikimas dėl nepilnamečių apsaugos

Visų dalyvių bendra malda ir trumpu popiežiaus Pranciškaus sveikinimu ketvirtadienio rytą prasidėjo iki sekmadienio vyksiantis susitikimas dėl nepilnamečių apsaugos, į kurį pakviesti visų vyskupų konferencijų vadovai.

Prieš pirmąją susitikimo dieną numatytus Manilos, Maltos ir Bogotos arkivyskupų pranešimus susitikimo dalyviams buvo rodomi penkių nukentėjusiųjų liudijimų įrašai. Penki asmenys, moterys ir vyrai iš penkių kontinentų, prieš kameras pasakojo savo skausmo istorijas.

Dieną prieš susitikimo pradžią, trečiadienį, susitikimo organizacinio komiteto nariai asmeniškai susitiko su keliolika nukentėjusių asmenų. Kaip informavo Šventojo Sosto spaudos salė, daugiau kaip dvi valandas trukusiame susitikime dalyvavo dvylika asmenų, atvykusių iš įvairių kontinentų.

„Pakviečiau jus – patriarchus, kardinolus, arkivyskupus, vyskupus, vienuolijų vadovus ir einančiuosius atsakingas pareigas – kad visi kartu įsiklausytume į Šventosios Dvasios balsą ir paklusdami jos vadovavimui išgirstume teisingumo besišaukiančių mažutėlių balsą“, – sakė popiežius ketvirtadienį pradėdamas susitikimą. „Didžiulė ganytojiška ir bažnytinė atsakomybė mus verčia visiems kartu, sinodiškai, nuoširdžiai ir giliai apsvarstyti kaip priešintis šiam Bažnyčią ir žmoniją slegiančiam blogiui. Į mus žiūri visa šventoji Dievo tauta ir iš mūsų laukia ne tik, kad smerktume šį savaime smerktiną blogį, bet kad surastume konkrečias ir veiksmingas priemones jam pasipriešinti. Tad pradedame šią bendrą kelionę, apsiginklavę tikėjimo ir maksimalaus bendradarbiavimo dvasia, drąsa ir konkretumu“, – sakė popiežius susitikimo dalyviams ir jiems raštu įteikė bendras gaires ir pastabas apie tai, ko laukiama iš šios susitikimo.

Popiežiaus žodžiai pradedant susitikimą dėl nepilnamečių apsaugos

Susitikimo dalyviams popiežiaus Pranciškaus įteiktame rašte išvardytos gairės – 21 punktas – sudarytos, atsižvelgiant į prieš susitikimą vyskupų konferencijų pateiktas pastabas.

Gairėse visų pirma sakoma, kad turėtų būti parengtas vadovas, kuriame būtų nurodyti konkretūs veiksmai, kurių privalo imtis ganytojai, susidūrę su lytinio išnaudojimo atvejais. Reikia turėti nukentėjusių išklausymo struktūras su šiam darbui paruoštais žmonėmis. Reikia nustatyti kriterijus, pagal kuriuos į procesą įtraukiamas vyskupas ar vienuolijos vadovas.  Reikalingos sunormintos taisyklės, pagal kurias būti tiriami kaltinimai, saugomi nukentėjusieji, kaltinamiesiems užtikrinta teisė gintis. Informacija apie nusikaltimus turi būti perduodama bažnytinei vyresnybei ir teisėsaugos institucijoms, suderinamai su kanoninėmis normomis ir valstybių įstatymais.

Reikia periodiškai peržiūrėti protokolus ir normas, taikomas nepilnamečių apsaugai bažnytinėje aplinkoje, visada atsimenant, kad normos turi vadovautis teisingumu ir artimo meile. Reikalingi specifiniai protokolai vyskupų apkaltinimo atvejams.

Būtina palydėti ir ginti nusikaltimų aukas, suteikti joms visą įmanomą pagalbą, kad galėtų pagyti. Reikalingas ir vyskupų, vienuolių ir visų sielovadininkų nuolatinis ugdymas, kad jie gerai suprastų išnaudojimo priežastis ir pasekmes. Reikalinga ir speciali sielovada šių nusikaltimų sužeistoms bendruomenės. Taip pat reikia sukurti nusikaltusiems atsiteisimo ir atgailos kelią.

Reikalingas bendradarbiavimas su visais geros valios žmonėmis ir su žiniasklaidos darbuotojais, kad būtų smerkiami  nusikaltimai, bet vengiama nepagrįstų kaltinimų ir šmeižto.

Į lytinio išnaudojimo nusikaltimų bažnytinį tyrimą turi būti labiau įjungti katalikai pasauliečiai. Turi būti vadovaujamasi nekaltumo prezumpcijos principu ir kaltinamiesiems užtikrinta teisė į gynybą. Dėl to kaltinamųjų pavardės neturi būti skelbiamos, kol nenustatytas kaltumas. Teismo nuosprendžiuose bausmės dydis turi atitikti nusikaltimo rimtumą. Iš dvasininkų, kurių kaltumas nustatytas, turi būti atimta teisė eiti viešai pareigas. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas kandidatų į kunigus ir vienuolius žmogiškajai, dvasinei ir psichologinei brandai.

Reikia aiškesnių normų, taikomų perkeliant seminaristus iš vienos į kitą seminariją, kunigus – iš vienos į kitą vyskupiją, vienuolių perėjimui iš vienos į kitą kongregaciją. Taip pat reikalingi elgesio ir bendravimo kodeksai kunigams, vienuoliams, bažnytinių institucijų darbuotojams ir savanoriams dirbantiems su nepilnamečiais. Reikia taip pat juos apmokyti kaip atpažinti galimo išnaudojimo simptomus ir kaip elgtis įtariant išnaudojimą. Galiausiai taip pat pasiūlyta pakelti Kanonų teisės kodekse numatytą minimalų amžių santuokai sudaryti.

Susitikimo dėl nepilnamečių apsaugos pirmosios dienos bendroji tema – vyskupų atsakomybė. Dalyviai išklausė tris pranešimus. Pirmasis kalbėjo Manilos arkivyskupas kard. Luis Antonio Tagle. Jo konferencijos tema: „Avių kvapas. Ganytojo užduotis – žinoti apie jų skausmus ir gydyti jų žaizdas“. Antrasis į susitikimo dalyvius kreipėsi Maltos arkivyskupas Charles Scicluna, kuris  yra atsakingas už lytinių nusikaltimų bylų tyrimą Tikėjimo mokymo kongregacijoje. Jo pranešimo tema: „Bažnyčia kaip karo lauko ligoninė. Prisiimti atsakomybę“. Dar vieną pranešimą susitikimo dalyviai išklausė ketvirtadienį po pietų. Bogotos arkivyskupo kard. Rubéno Salazaro Gómezo konferencijos tema: „Bažnyčia krizėje. Ryžtingai įveikti prieštaravimus“. (JM / VaticanNews)

2019 vasario 21, 12:38