Vatican News

Popiežius: plaukime į mūsų laikų žmonijos atvirą jūrą

Jei pasitikime Jėzumi, jis mūsų rankomis nuveikia didelius darbus, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą komentuodamas Evangelijos skaitinį apie apaštalo Petro pašaukimą.

Atėjęs prie Genezareto ežero Jėzus sutiko Simoną Petrą ir kitus žvejus. Parplaukę po nesėkmingos žvejonės jie prie kranto plovė tinklus. Petras buvo pavargęs ir nusivylęs, nes visos nakties darbas nuėjo niekais. Ir štai Jėzus jį nustebina: įlipa į jo valtį ir prašo truputį atsistumti nuo kranto, kad galėtų iš valties kalbėti prie kranto susirinkusiems žmonėms. Petras sutinka ir Jėzaus žodžiai jį nuramina, padeda atgauti pasitikėjimą. Tuomet Jėzus vėl kreipiasi į Petrą: „Irkis į gilumą ir išmesk tinklus“. Petras bando prieštarauti: „Mokytojau, mes kiaurą naktį vargome ir nieko nesugavome“. Jis būtų galėjęs sakyti: „Nė dabar tikrai nieko nesugausime“, bet vis dėlto sutiko padaryti, ko Jėzus prašė: „Dėl tavo žodžio užmesiu tinklus“. Tai tikinčio žmogaus atsakymas, sakė Pranciškus. Tai pavyzdys, kuriuo ir mes esame raginami sekti. Viešpats visus tikinčiuosius prašo juo pasitikėti. To jis tikisi visų pirma iš tų, kurie Bažnyčioje eina atsakingas pareigas. Petro pasitikėjimas davė nelauktą, stebinantį rezultatą: „Jie užgriebė didelę daugybę žuvų“.

Stebuklinga žūklė liudija apie Jėzaus žodžio galią. Kai noriai sutinkame jam tarnauti, jis mūsų rankomis nuveikia stebėtinai didelius darbus, sakė Pranciškus. „Jis taip elgiasi su kiekvienu iš mūsų. Jis prašo, kad jį priimtume į savo gyvenimo valtį, kad su juo išplauktume į platesnius vandenis, kur mūsų laukia staigmenos. Jis mus kviečia kartu su juo plaukti į mūsų laikų žmonijos atvirą jūrą, būti jo gerumo ir gailestingumo liudytojais. Jis pripildo naujos prasmės mūsų gyvenimą, kuriam dažnai gresia pavojus nematyti nieko kito, išskyrus save.“ (JM / VaticanNews)

2019 vasario 10, 16:37