Paieška

Vatican News
Pasaulinis kongresas prieš mirties bausmę Briuselyje Pasaulinis kongresas prieš mirties bausmę Briuselyje  (ANSA)

Popiežius prašo visiškai panaikinti mirties bausmę

Popiežius parėmė tarptautinę kampaniją už visišką mirties bausmės panaikinimą. Kreipdamasis video žinioje trečiadienį į 7-jo Pasaulinio kongreso prieš mirties bausmę dalyvius Briuselyje, Šventasis Tėvas pakartojo, kad kiekvieno žmogaus gyvybė yra gėris, jo orumą būtina gerbti be išimčių. Todėl mirties bausmė yra rimtas kiekvieno žmogaus teisės į gyvybę pažeidimas.

Pasak Šventojo Tėvo, labai teigiama, kad vis daugiau kraštų apsisprendžia už gyvybę ir ne už mirties bausmę, arba net visiškai pašalino mirties bausmę iš baudžiamosios teisės. Popiežius paaiškino, kad Bažnyčia visuomet gynė gyvybę, tačiau tik ilgainiui subrandino nusistatymą mirties bausmės atžvilgiu. Tai jį paskatino pakeisti katalikų Bažnyčios katekizmo nuostatą šiuo klausimu, pasakė popiežius Pranciškus.

Daugelį metų mirties bausmė buvo laikyta adekvačia bausme už kai kuriuos rimtus nusikaltimus prieš bendrąjį gėrį. Tačiau žmogus nepraranda orumo net tada, kai yra padaręs pačius sunkiausius nusikaltimus. Nevalia nieko žudyti arba atimti galimybę vėl sugrįžti į bendruomenę, kurią įžeidė ir vertė kentėti, pasakė popiežius.

Žmogaus gyvybė yra dovana, pati svarbiausia ir pagrindinė žmonijai suteikta dovana. Žmogaus gyvybė yra visų kitų suteiktų dovanų ir žmogaus teisių šaltinis, ir kaip tokia turi būti išsaugota. Tikinčiajam žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Tačiau tiek tikinčiajam, tiek netikinčiajam kiekvieno žmogaus gyvybė yra gėris, jo orumą būtina gerbti be išimčių. Todėl mirties bausmė yra rimtas kiekvieno žmogaus teisės į gyvybę pažeidimas.

Siekis panaikinti mirties bausmę visame pasaulyje yra drąsus kiekvieno žmogaus asmens orumo principo patvirtinimas, įsitikinimo, kad žmonija gali išaiškinti nusikaltimą, ne tik atmesti blogį, bet ir suteikti nuteistajam galimybę ir laiką atitaisyti padarytą žalą, pergalvoti, ką padarė, kad galėtų pakeisti gyvenimą, vidujai jį pakeisti.

Šventasis Tėvas užtikrino savo maldą, padrąsino toliau darbuotis ir daryti sprendimus, kreipdamasis į valdančiuosius paprašė imtis visų reikiamų priemonių dėl visiško mirties bausmės panaikinimo.

Mūsų atsakomybė – pripažinti kiekvieno žmogaus asmens orumą, darbuotis taip, kad gyvybė daugiau nebebūtų naikinama, o apskritai išsaugojama visuomenės gerovei. (SAK / Vatican News)

2019 vasario 27, 16:07