Vatican News
Popiežius ir Ahmadas Al-Tayyibas Popiežius ir Ahmadas Al-Tayyibas  (AFP or licensors)

Popiežiaus ir Didžiojo imamo deklaracija. Taika, laisvė ir moterų teisės

Abu Dabyje vykusio tarpreliginio susitikimo metu popiežius Pranciškus ir Al-Azharo Didysis imamas Ahmad Al-Tayyib pasirašė deklaraciją, kurioje dar kartą smerkiamas smurtas Dievo vardu ir įsipareigojama siekti, kad religijos tarnautų taikai ir pažangai.

Iš anksto suderintas abiejų lyderių pareiškimo tekstas buvo pristatytas video įraše, kuris buvo rodomas susitikimo pradžioje, o parašus po pareiškimo tekstu popiežius ir imamas padėjo susitikimui besibaigiant.

Tikinčiajam kitas žmogus yra brolis, kurį reikia gerbti ir mylėti, sakoma Katalikų Bažnyčios ir suntiškojo islamo lyderių pareiškimo pradžioje. Al-Azharas ir Katalikų Bažnyčia įsipareigoja, kad jų kelias bus dialogas, laikysena – bendradarbiavimas, o metodas ir kriterijus – pastangos vieni kitus geriau pažinti.

Popiežius ir Al-Azharo Didysis imamas kreipiasi į visus pasaulio religinius lyderius ir atsakinguosius už tarptautinę politiką ir ekonomiką. Jų pareiga kurti toleranciją, darnų sambūvį ir taiką, laiku reaguoti, kai gresia nekalto kraujo praliejimo pavojus, sustabdyti karus ir konfliktus, gamtos niokojimą,  priešintis moraliniam nuosmukiui, kurį matome dabartiniame pasaulyje. Deklaracijos autoriai įsitikinę, kad šiandien tarptautiniame gyvenime konstatuojamas etikos nepaisymas yra dvasinių vertybių ir atsakomybės silpnėjimo pasekmė. Modernus pasaulis išgyvena krizę, nes žmogus nutolo nuo religinių vertybių ir sąžinė neteko jautrumo. Popiežius ir Didysis imamas kreipiasi į kultūros žmones bei medijų darbuotojus ir juos prašo skleisti dabartiniame pasaulyje taikos, teisingumo, gėrio, grožio, žmonių brolybės ir sambūvio vertybes.

Katalikų Bažnyčios ir suntiškojo islamo lyderiai griežtai smerkia nesiskaitymą su žmogaus gyvybe, žmogžudysčių ir smurto teisinimą religiniais motyvais. Gyvybė yra dovana, kurią privaloma stropiai saugoti. Niekas neturi teisės atimti gyvybės, kelti jai grėsmę ar pagal savo poreikius ja manipuliuoti. Reikia griežtai smerkti visus pasikėsinimus į gyvybę – genocidą, terorizmą, prievartinį žmonių perkeldinimą, prekybą žmogaus organais, abortus ir eutanaziją, o taip pat šiuos veiksmus palaikančias politikas. Deklaracijos autoriai reikalauja nenaudoti religijos siekiant politinių tikslų, smerkia religinės neapykantos kurstymą, žmogžudysčių, terorizmo, žmonių trėmimų ir persekiojimo teisinimą Dievo vardu. Taip pat reikalaujama gerbti religijos, minties, žodžio ir veikimo laisvę. Visi žmonės yra apdovanoti prigimtine lygybe bei iš jos plaukiančiomis žmogaus teisėmis, kurios nepriklauso nuo religijos, lyties, odos spalvos, rasės ar kalbos.

Deklaracijoje taip pat reikalaujama garantuoti moterims teisę į švietimą, darbą, taip pat politines teises. Reikia išvaduoti moteris iš istorinių ir socialinių sąlygų nulemtų situacijų, kurios yra nesuderinamos su tikėjimu ir žmogaus orumu. Reikia nutraukti visas nežmoniškas praktikas ir moteris žeminančius vulgarius papročius, reikia keisti įstatymus, kurie neleidžia moterims naudotis visomis joms priklausiančiomis teisėmis.  (JM / VaticanNews)

2019 vasario 04, 17:31