Paieška

Vatican News
Šventieji namai Popiežiškojoje Loreto bazilikoje Šventieji namai Popiežiškojoje Loreto bazilikoje 

Popiežius Lorete paskelbs Jaunimo sinodo baigiamąjį laišką

Vyskupų sinodas „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“ įvyko Vatikane 2018 metų spalio mėnesį.

Popiežius Lorete pasirašys Jaunimo sinodo posinodinį paraginimą. Popiežius lankysis garsiojoje Loreto Marijos šventovėje centrinėje Italijoje netoli Adrijos jūros kovo 25 dieną, jaunimui skirtą mokymo dokumentą pašvęsdamas Marijai, Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmės dieną.

Popiežius į Loretą atskris straigtasparniu pirmadienio, kovo 25, rytą. Nuvažiuos į Popiežiškąją Loreto Šventųjų namų baziliką lydimas vietos vyskupo ir miesto atstovų, šventovėje aukos Mišias, kurios prasidės 9.30 val. Po Mišių Šventasis Tėvas pasirašys apaštališkojo paraginimo tekstą.

Pasibaigus eucharistinei aukai, popiežius šventovės zakristijoje susitiks su tėvų kapucinų bendruomene, šventovėje pasveikins ligonius, šventoriuje susitiks su tikinčiaisiais, vidudienį vadovaus „Viešpaties Angelo“ maldai ir pasakys kalbą.

Kelionė, įskaitant skrydžius, tęsis aštuonias valandas. Papietavęs su vietos vyskupais popiežius tą pačią dieną iš Loreto sugrįš į Vatikaną maždaug 15.45 val. (SAK / Vatican News)

2019 vasario 25, 14:34