Paieška

Vatican News
Popiežius San Giovanni Rotonde 2018 metais Popiežius San Giovanni Rotonde 2018 metais  (ANSA)

Popiežius: brolystė gražesnė už karą

Popiežius piligrimams iš Benevento palinkėjo atminti savo kraštiečio šv. Pijaus iš Pietrelčinos dorybes: tvirtą tikėjimą į Dievą, nepalenkiamą dangiškosios tikrovės viltį, dosnų pasiaukojimą žmonėms, ištikimybę Bažnyčiai, kurią jis visa širdimi mylėjo nepaisant visų jos problemų ir priešiškumų.

Popiežius trečiadienį Vatikano bazilikoje priėmė piligrimus iš pietinės Italijos Benevento vyskupijos, atvykusius padėkoti už popiežiaus apsilankymą jų vyskupijoje kraštiečio šv. Pijaus iš Petrelčinos gyvenimo sukakčių proga. Bažnyčia Benevente kovo mėnesį paminėjo dvigubą Pietrelčinos Pijaus jubiliejų – stigmų pasirodymo šimtmetį ir jo mirties penkiasdešimtmetį. Kapucinas tėvas Pijus buvo visame pasaulyje išgarsėjęs nuodėmklausys ir sielovadininkas. Popiežius beneventiečiams palinkėjo atminti šventojo Pijaus dorybes: tvirtą tikėjimą į Dievą, nepalenkiamą dangiškosios tikrovės viltį, dosnų pasiaukojimą žmonėms, ištikimybę Bažnyčiai, kurią tėvas šv. Pijus iš Petrelčinos visa širdimi mylėjo nepaisant visų jos problemų ir priešiškumų.

Popiežius Pranciškus, kreipdamasis į per pusantro tūkstančio piligrimų, spontaniškai pridūrė:

„Jis mylėjo Bažnyčią, su visomis Bažnyčios problemomis ir gausiais priešiškumais. Nes Bažnyčia šventa, Ji – Kristaus sužadėtinė, tačiau visi mes – jos vaikai – esme nusidėjėliai, kai kurie net labai dideli nusidėjėliai, tačiau jis mylėjo Bažnyčią tokią, kokia yra, jos nesunaikino liežuviu, kaip madinga dabar daryti. Ne, jis ją mylėjo. Tas, kuris myli Bažnyčią, moka atleisti, nes žino, kad jis nusidėjėlis, kuriam reikia Dievo atleidimo. Jis moka visa sutvarkyti, nes ir Viešpats nori visa gerai sutvarkyti, tačiau visuomet atleisdamas“.

Popiežius Pranciškus tęsė:

„Negalima gyventi visą gyvenimą tik kaltinant Bažnyčią. Kam priklauso didžiausio kaltintojo institucija? Kas yra tasai, kurį Biblija vadina didžiuoju kaltintoju? Tie, kurie visą gyvenimą tik kaltina – jų nevadinsiu velnio vaikais, nes velnias jų neturi – jie yra velnio draugai, pusbroliai ir artimieji. Šitaip negerai, nepriimtina. Reikia atkreipti dėmesį į defektus, kad jie būtų ištaisyti, tačiau tada, kai atkreipiame dėmesį į defektus, kai defektus denonsuojame, mylime Bažnyčią. Daryti ką nors be meilės yra velnio stilius. Šv. Pijus iš Petrelčinos mylėjo Bažnyčią nepaisant visų jos problemų ir priešiškumų, su visomis jos vaikų nuodėmėmis. Prašau jūsų to neužmiršti“, – kalbėjo audiencijoje Benevento vyskupijos tikintiesiems popiežius Pranciškus.

Popiežius drąsino tikinčiuosius vis labiau atsiverti Dievo meilei ir ją priimti. Atsiverti Dievo meilei, kuri yra mūsų tikrojo džiaugsmo šaltinis ir priežastis. Esame pakviesti dovanoti šią visą gyvenimą perkeičiančią meilę, ypač silpniausiems ir labiausiai stokojantiems. Skleisdami dieviškąją meilę visi prisidedame prie geresnio ir solidaresnio pasaulio sukūrimo. „Prašau jūsų nepaliaujamai pasiaukoti Kristui, savo gyvenimo liudijimu skelbti jo gerumą ir gailestingumą šv. Pijaus iš Petrelčinos pavyzdžiu. Būtent to laukia mūsų laikų vyrai ir moterys iš Kristaus mokinių“.

„Reikia liudijimo, prisiminkite, ką savo pasekėjams sakė šv. Pranciškus: „Eikite ir liudykite, žodžiai nereikalingi“. Kartais reikia kalbėti, tačiau pradėkite liudijimu, gyvenkite kaip krikščionys, liudijantys, kad meilė gražesnė už neapykantą, kad draugystė yra gražesnė už ne draugystę, kad visų mūsų brolystė yra gražesnė už karą“.

Popiežius Pranciškus taip pat dalijosi savo vienos dienos kelionės į Beneventą prisiminimais, sakė, kad ta diena, kaip ir susitikimas su ligoniais, jam paliko neišdildomą įspūdį.

Šios kelionės prisiminimas tesužadina jumyse norą pagilinti tikėjimo gyvenimą pagal jūsų garbaus ir švento kraštiečio pamokymus, jo tvirtą tikėjimą į Dievą, nepalenkiamą dangiškosios tikrovės viltį, dosnų pasiaukojimą žmonėms, ištikimybę Bažnyčiai, kurią tėvas šv. Pijus iš Petrelčinos visa širdimi mylėjo.

Popiežius Pranciškus 2018 metų kovo 17 dieną aplankė kapucino šventojo t. Pijaus gimtinę Pietrelčiną, šventojo įsteigtą ligoninę ir aukojo Mišias prie šv. Pijaus bažnyčios San Giovani Rotonde.

Popiežius Pranciškus vienos šioje dienos kelionėje sakė, kad nuolankus brolis kapucinas nustebino pasaulį savo gyvenimu, atiduotu maldai, kantriam brolių išklausymui, ant jų kančių užpilant Kristaus meilės balzamo.

Pagal jo herojišką pavyzdį ir dorybes tapkite ir jūs Jėzaus meilės silpniesiems įrankiais. Tuo pat metu, mąstydami apie jo besąlygišką ištikimybę Bažnyčiai, liudykite bendrystę, nes tik bendrystė kuria ir ugdo.

Ten, kur pykstamasi ir ginčijamasi, neaugama ir nekuriama. Visas laikas ir visos jėgos atiduodamos vaidijimuisi. Todėl verta prikąsti liežuvį, net jei jis ir sutintų.

Tėvas Pijus iš Pietrelčinos išmoko justi motinystę Bažnyčios, kurios atsidavęs sūnus jis visada buvo, nepaisant visų jos problemų, jos narių nuodėmių. Jis giliai suvokė slėpinį Dievo, kuris mus taip pamilo, kad atidavė už mus save.

Nuolatinė malda ir pasitikėjimas Viešpačiu buvo gyvybiniai syvai, kurie jam padėjo atsilaikyti. „Visos bjaurios pamėklės, kurias demonas žadina mano prote, išnyksta, kai patikiu save Jėzaus rankoms“, – citavo šv. Pijaus iš Pietrelčinos žodžius popiežius Pranciškus, pridurdamas: „Čia telpa visa teologija. Turi problemą, sergi, liūdi – patikėk save Jėzaus rankoms“.

Popiežius palinkėjo šventojo kraštiečiams, kad jo gyvenimas ir mokymas padėtų priimti ir spręsti su dabarties iššūkiais susijusias problemas  – darbo trūkumą, miestelių tuštėjimą, gyventojų senėjimą; kad šventojo krikščioniškas liudijimas skatintų gailestingumo darbams; kad kiekvienas su Dievo Motinos užtarimu džiugiai eitų šventumo keliu. (SAK / Vatican News)

2019 vasario 20, 13:33