Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija bonifratrams Popiežiaus audiencija bonifratrams  (Vatican Media)

Popiežiaus audiencija bonifratrams

Šv. Dievo Jono ligoninės ordinas taip pat vadinamas boniftratrais – tai reiškia gerieji arba gailestingieji broliai. Jų steigėjas yra Šv. Dievo Jonas, portugalų kilmės ispanas. Jis pabuvo piemeniu, kareiviu, keliautoju ir prekeiviu, kol, jau įžengęs į penktąją dešimtį, atrado pašaukimą rūpintis ligoniais. Galima priminti, jog intensyviausios plėtros laikotarpiu, 1635 m., bonifratrai įsikūrė Vilniuje, prie Šv. Kryžiaus bažnyčios. Jų vienuolynas ir ligoninė veikė du amžius, iki 1843 m. Veikla trumpai atnaujinta tarpukariu.

Vasario 1-ąją popiežius Pranciškus priėmė šv. Dievo Jono ligoninės ordino narius, kurie dalyvauja kas šešerius metus rengiamoje generalinėje kapituloje. Pastarojoje aptariami praėję metai, planuojami būsimi, priimami svarbiausi sprendimai, išrenkamas ordino vyresnysis ir taryba.

Šiandien pasaulyje yra per 900 bonifratrų, mažiau nei prieš dešimt metų: kaip ir daugelyje kitų vienuolinių ordinų, ir šiame pašaukimų sumažėjo. Truputį daugiau nei šimtas brolių taip pat yra kunigai, dauguma turi medicininį išsilavinimą. Bonifratrai administruoja per 400 medicinos centrų keliose dešimtyse pasaulio šalių, kurie beveik visi jiems ir priklauso. Šiuose centruose dirba beveik 62 000 žmonių. Dar beveik 7000 ateina savanoriauti bent kartą per savaitę ir 18 000 – bent kartą per mėnesį.

Popiežius Pranciškus, kreipdamasis į bonifratrų kapitulos dalyvius, priminė lygiai prieš dvejus metus pasibaigusio Pašvęstojo gyvenimo metų (2016 vasario 2 d.) tikslus: dėkingai atsiminti praeitį, aistringai išgyventi dabartį, pasitikėti ateitimi.

Tokią trejopą nuostatą popiežius Pranciškus pavadino pašaukimo atpažinimu, kurio atnaujinimo vienuoliniam gyvenimui visada reikia. Reikia žvelgti į savo istorijos ištakas, pamatyti, kas joje yra svarbiausia. Reikia nepasiduoti dabarties rutinos, apsnūdimo pagundai. Reikia mąstyti apie ateities iššūkius, apie tai, kaip joje konkrečiai įgyvendinti svetingumo ir slaugymo charizmą. Šventasis Tėvas taip pat perspėjo dėl uždarumo pavojaus.

„Prašau, nepaverskite Ligoninės ordino uždara kariuomene, uždaru rezervuaru. Dialoguokite, diskutuokite, remdamiesi šaknimis planuokite kartu savo gyvenimo dabartį ir ateitį, visada klausydamiesi ligonių ir pagalbos stokojančių žmonių balso, kaip darė šv. Dievo Jonas – Dievo aistros pagautas, ligonį ir vargšą užjautęs žmogus“, – sakė popiežius Pranciškus.

Atjauta yra artumo ir svetingumo versmė. Atjauta yra dvasingumas, kuris būdingas bonifratrų santykiams tarpusavyje ir su pasauliu. Jis bus iš tiesų krikščioniškas ir iš tiesų autentiškas, jei, savo ruožtu, remsis aistringa meile Jėzui ir Jo misijai, kurioje žmonių byla tapo Dievo byla.

Ligonius globojančiam ordinui itin reikšmingas Jėzaus palyginimas apie gerąjį samarietį, kuris pasilenkė prie sužeisto žmogus, kai kiti praėjo pro šalį. Samarietis nėra išskirtinė ar galinga figūra. Jis skiriasi nuo kitų būtent atidžiu žvilgsniu ir atjaučiančia širdimi, susirūpinimu dėl pavojaus kito žmogaus gyvybei. Todėl jis sustoja, pakeičia savo planus, nugabena sužeistąjį į užeigą, patepa jo žaizdas švelnumo aliejumi.

„Tokiame gryno altruizmo ir didžiulio humaniškumo veiksme slypi jūsų kaip ligonių slaugytojų tapatybės paslaptis“, – pasakė popiežius bonifratrams, prašydamas ir toliau aliejumi tepti vargšų, ligonių, stokojančių žaizdas.

„Jėzus nori, kad paliestume žmogiškąjį varganumą, kad paliestume Jo kūną kitų, kenčiančių kūnu ar dvasia, kūne. Paliesti, kad patys būtume paliesti“, – pridūrė Šventasis Tėvas. Pasak jo, bonifratrams priklausančios institucijos, medicinos centrai turi išsaugoti tokią samarietišką nuostatą vargšų ir silpnųjų atžvilgiu.

Pranciškus padrąsino nenusivilti dėl pašaukimų sumažėjimo, bet pasitikėti Šventąja Dvasia, kuri žadina Bažnyčiai ir pasauliui reikalingas dovanas. Taipogi paragino toliau atidžiai rūpintis ordino narių formacija, perteikti pasauliečiams bendradarbiams krikščioniškojo svetingumo dvasingumą ir misiją.

„Brangieji broliai, neškite Jėzaus atjautą ir gailestingumą ligoniams ir silpniausiems. Išeikite iš savęs, iš savo problemų ir sunkumų, kad prisidėtumėte prie solidarumo karavano“, – sakė popiežius prieš suteikdamas palaiminimą audiencijos dalyviams – šv. Dievo Jono ligoninės ordino nariams. (RK / Vatican News)

Popiežiaus audiencija bonifratrams
2019 vasario 01, 14:35