Paieška

Vatican News
Popiežiaus audienija Italijos policijos pareigūnams Popiežiaus audienija Italijos policijos pareigūnams  (Vatican Media)

Popiežius: tapatybė visuomet priklauso nuo šaknų. Saugokite jas

„Medžio žiedai gimsta iš to, ką jis turi po žeme“, – sakė Pranciškus, pacitavęs argentinietį poetą, kaip ir popiežius iš Buenos Airių kilusį Francisco Luisą Bernárdezą.

Ketvirtadienį popiežių aplankė Italijos policijos pareigūnai, užtikrinantys saugumą Vatikano prieigose, lydintys Šventąjį Tėvą per jo vizitus Italijoje ir padedantys piligrimams sklandžiai atvykti į renginius Vatikane. Popiežius Pranciškus pasveikino audiencijos dalyvius su Naujaisiais metais, padėkojo už jų pagirtiną kasdieninę tarnystę Apaštalų Sostui ir Vatikano valstybei.

Šventasis Tėvas kalboje paminėjo ką tik praėjusias Kalėdų ir Viešpaties Apsireiškimo šventes, suteikusias progą dar kartą permąstyti Kristaus gimimo ir apsireiškimo žemėje įvykį, atskleidusį neįsivaizduojamą Dievo artumą žmogui ir Jo neišsakomą meilę mums. Jo buvimas mūsų gyvenimui suteikia kryptį, sužadina viltį ir padeda pakelti žvilgsnius virš mūsų kasdienių rūpesčių ir sunkumų. Tuo pat jis metu skatina vykdyti meilės darbus, elgtis broliškai ir gailestingai, ypač su tais, kurie kenčia dėl ligos, apleidimo ar atstūmimo.

Popiežius Pranciškus dėkojo Italijos policijai už jų profesionalumą ir dosnumą, ragino stengtis visus priimti su kantrumu ir supratimu.

Atsiliepdamas į Italijos policijos komisaro sveikinimo kalbą, popiežius Pranciškus kalbėjo apie kultūrinių šaknų išsaugojimo svarbą.

Policijos komisaras kalbėjo apie būtinumą išsaugoti priklausymo bendruomenei, kaip vienai didelei šeimai, jausmą ypač dabartiniais laikais, kai atrodo, kad esame jį praradę.

„Visuomenei gresia pavojus jį prarasti“, – sakė popiežius. „Jūs saugote aikštę, mano keliones ir daugelį kitų dalykų, tačiau prašau vieno: pasistenkite apsaugoti miesto, tėvynės ir kultūros šaknis. Yra pavojus, kad bus išrautos šios visuomenės šaknys, tačiau žinome, kad be šaknų neįmanoma augti.“

„Kas medyje žydi, gimsta iš to, ką turi po žeme“, – sakė Pranciškus, pacitavęs argentiniečių poetą, kaip ir jis, iš Buenos Airių kilusį Francisco Luisą Bernárdezą.

„Stenkite išsaugoti šaknis. Nes mūsų tapatybė glūdi šaknyse. Mūsų tapatybė, kurią šiandien turime, ateina iš šaknų. Ji bus perduodama mūsų vaikams ir anūkams, tačiau visuomet priklauso nuo šaknų. Dėkoju jums, kad tai darote“, – pasakė policininkams popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2019 sausio 17, 16:38