Paieška

Vatican News

„Darykite, ką tik jis jums lieps“.

Sekmadienio Evangelijoje buvo kalbama apie pirmąjį Jėzaus stebuklą: Galilėjos Kanos vestuvėse pasibaigė vynas; motinai Marijai paprašius, Jėzus pavertė vandenį vynu.

Komentuodamas šią sceną sekmadienio vidudienį prieš „Viešpaties Angelo“ maldą popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į vyno simbolio svarbą Šventajame Rašte. Vynas yra neatskiriamas puotos Mesijo karalystėje elementas. Vanduo būtinas žmogaus gyvybei, o vynas išreiškia gausą ir džiaugsmą.

„Kai užklumpa sunkumai, kai slegia problemos, kurių niekaip negalime išspręsti, kai liūdime ar esme sielvarto parblokšti, kai mums stinga džiaugsmo – eikime pas Švenčiausiąją Mergelę ir sakykime: „Neturime vyno.  Vynas baigėsi. Pažvelki į mane, pažvelk į mano širdį, į sielą.“ Taip kreipkimės į Mariją ir ji nueis pas savo Sūnų ir jam pasakys: „Pažvelk į jį, pažvelk į ją.  Jie neturi vyno.“ Paskui ji sugrįš pas mus ir tars: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. (JM / VaticanNews)

2019 sausio 20, 17:09