Paieška

Vatican News
Popiežius su Centrinės Amerikos vyskupais Popiežius su Centrinės Amerikos vyskupais  (Vatican Media)

Popiežius susitiko su Centrinės Amerikos vyskupais

Ketvirtadienį priešpiet (pavakare Lietuvos laiku) Panamos miesto centre esančioje Šv. Pranciškui Asyžiečiui dedikuotoje bažnyčioje popiežius susitiko su viso Centrinės Amerikos regiono vyskupais.

Viso regiono vyskupus vienijantis Centrinės Amerikos vyskupų sekretoriatas buvo įkurtas 1942 m. Jam priklauso Panamos, Salvadoro, Kosta Rikos, Gvatemalos, Hondūro ir Nikaragvos vyskupai.

Gana ilgoje kalboje popiežius dar kartą priminė neseniai paskelbtą šventuoju ir pavyzdžiu visai Bažnyčiai iškeltą vyskupą kankinį Oskarą Arnulfą Romero. Jo gyvenimas ir mokymas yra nuolatinis įkvėpimo šaltinis mūsų Bažnyčioms, o ypač mums, vyskupams, sakė Pranciškus.

Šventojo Oskaro Arnulfo Romero vyskupiškasis šūkis buvo: „Sentire cum Eccelsia“ – „jausti su Bažnyčia“. Šie žodžiai, pasak Pranciškaus, tai patikimiausias kompasas  kiekvienam Bažnyčios ganytojui, ypač kai tenka vesti Dievą tautą per sunkumus ir sumaištis. Arkivyskupas Romero „jautė“ kartu su Bažnyčia. Jis taip mylėjo Bažnyčią, taip save susiejo su jos gyvenimu ir misija, kad ši meilė jį nuvedė iki kankinystės.

Šventojo vyskupo pavyzdys mums primena Kristaus kenozę, visišką pasiaukojimą, „savęs apiplėšimą“ (Plg. Fil 2). Kristus su mumis gyvena Bažnyčioje, dėl to ir Bažnyčia turi būti nuolanki ir neturtinga. Arogancija, išdidumas, pernelyg didelis pasitikėjimas savimi nesuderinami su Bažnyčios pašaukimu savyje išgyventi ir liudyti Kristaus kenozę.

Popiežius prašė vyskupus būti su žmonėmis, nebijoti liestis prie jų žaizdų. Ganytojas negali bėgti nuo kančios, bet privalo kentėti kartu su kenčiančiaisiais, turi atjausti, patarnauti, padėti. Pasaulio jaunimo dienų kontekstas, kuriame vyko šis popiežiaus susitikimas su vyskupas, savaime kreipia ganytojų dėmesį į žaizdas ir sunkumus šiuolaikinio jaunimo gyvenime. „Jūsų vykdomos sielovadinės programos ir jūsų vadovaujamos ugdymo institucijos“, – sakoma popiežiaus kalboje vyskupams, – „tesugeba palydėti jaunimą, jį palaikyti, ugdyti jo atsakomybę, teatima jaunus žmones iš „gatvės“, tepadeda jiems atsispirti mirties kultūros pagundoms“. Popiežius ragino vyskupus bendrauti su jaunimu ne žiūrint iš viršaus, bet kaip tikri tėvai su vaikais, kaip broliai su broliais ir seserimis.

Ir šia proga popiežius smerkė „vis dar liūdnai paplitusį“ klerikalizmą, kuris yra „tarnystės karikatūra ir išsigimimas“. Kristaus Bažnyčia yra atjaučianti, suprantanti ir mylinti Bažnyčia. „Jausti su Bažnyčia“ – tai būti su kenčiančiais ir vilties neprarandančiais žmonėmis. Bažnyčia, kaip sakydavo arkivyskupas Romero, niekada tenesiremia šio pasaulio didžiūnais, tenebūna nuo jų priklausoma, bet savo kelionėje tesiramsčiuoja Kristaus kryžiumi, kuris vienintelis yra jos stiprybė. (JM / VaticanNews)

Popiežius Panamoje: susitikimas su Centrinės Amerikos vyskupais
2019 sausio 24, 17:50