Paieška

Vatican News
Popiežiaus bendroji audiencija Popiežiaus bendroji audiencija  (Vatican Media)

Popiežius: kol jaunimas sakys „Štai aš“, tol pasaulis turės ateitį

Trečiadienio rytą Vatikane vykusios bendrosios audiencijos dalyviams, kaip įprasta po apaštališkųjų kelionių, popiežius Pranciškus pasakojo apie savo vizitą Panamoje ir dalyvavimą Pasaulio jaunimo dienose.

Popiežius dar kartą dėkojo Panamos prezidentui ir vyriausybei, vyskupams ir tikinčiųjų bendruomenei už nuoširdų, šiltą, šeimynišką priėmimą, už sutiktų žmonių tikėjimą ir entuziazmą. Pranciškus sakė, kad jam paliko didžiulį įspūdį žmonės su mažais vaikais. Jie kėlė vaikus ant rankų, tarsi norėdami pasakyti: „Aš juo didžiuojuosi. Jis mano džiaugsmas, mano ateitis“. Vaikai yra šeimos pasididžiavimas. Koks tai iškalbus ženklas mums, kurie gyvename demografinės žiemos kaustomoje Europoje, sakė popiežius.

Nors pagrindinis tikslas buvo dalyvavimas Pasaulio jaunimo dienose, tačiau kai kurie kelionės programos renginiai buvo skirti Panamos gyventojams ir tikinčiųjų bendruomenei. Popiežius paminėjo susitikimus su valdžios ir visuomenės atstovais, su vyskupais, kunigais ir vienuoliais, su nuteistais nepilnamečiais, apsilankymą sergančiųjų globos namuose. Prieš susitikimą su visais Pasaulio jaunimo dienų dalyviais buvo surengtas susitikimas su Lotynų Amerikos čiabuvių ir afroamerikiečių jaunimu. „Buvo gera žiūrėti į  jaunimo iškeltas vėliavas, į susitikimu besidžiaugiantį jaunimą. Tai buvo pranašiškas ženklas, kad jaunimas eina prieš srovę, prieš nesantarvę skleidžiančius nacionalizmus, kurie stato sienas ir atsitveria nuo visuotinumo, nuo tautų bendravimo. Tai buvo ženklas, kad jaunimas yra taikos raugas dabartiniame pasaulyje.“

Trečiadienio rytą sakytoje kalboje popiežius priminė, kad visą jaunimo susitikimą lydėjo Mergelės Marijos žvilgsnis ir kad šių Pasaulio jaunimo dienų tema buvo angelui tarti Marijos žodžiai: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38). Jaunimo iš penkių žemynų lūpos kartojo šiuos žodžius; jie spindėjo jaunimo veiduose. „Kol jaunoji karta sugebės sakyti Dievui: „Štai aš“, tol pasaulis turės ateitį“, – sakė Pranciškus.

Įspūdingas Jaunimo dienų programos įvykis buvo penktadienio vakaro Kryžiaus kelias. Kas eina kartu su Marija paskui Kryžių nešantį Jėzų, tas išmoksta kantrios, tylios ir konkrečios meilės. Tai krikščioniškojo gyvenimo mokykla. Popiežius prisipažino, kad jis dažnai apmąsto Kryžiaus kelią, atsiverčia dar Buenos Airėse jam padovanotą Kryžiaus kelio apmąstymų knygutę, skaito ir meldžiasi.

Kryžiaus kelią Panamoje ėjęs jaunimas kartu su Marija ir Jėzumi nešė daugybę kenčiančių žmonių Centrinėje Amerikoje ir visame pasaulyje slegiančias naštas. Buvo meldžiamasi už skurdą ir įvairių rūšių vergystę kenčiantį jaunimą. Jų skausmą popiežius iš arti matė lankydamasis ir vadovaudamas atgailos liturgijai nepilnamečių kalėjime, taip pat AIDS sergančius jaunus žmones globojančiuose Gerojo samariečio namuose.

Pasaulio jaunimo dienų viršūnė buvo maldos vigilija ir baigiamosios Mišios. Popiežius priminė gyvą dialogą su jaunuoliais ir jaunuolėmis, sugebančiais labai džiugiai išreikšti savo entuziazmą, bet mokančiais ir tyliai klausytis, giliai susikaupus melstis. Vakaro maldos budėjimo metu visi kartu apmąstė Marijos nuoširdžiai ir nuolankiai tarto „taip“ Dievui įtaką pasaulio istorijai; sekmadienio Mišių metu jaunimas buvo raginamas būti „Dievo dabartimi“, ne tik ruoštis ateičiai, ne tik laukti neapibrėžto „kada nors“, bet  „dabar“ gyventi pagal Evangeliją.

Popiežius taip pat paminėjo Mišias Panamos arkivyskupijos katedroje, naujo altoriaus konsekravimą, o taip pat susitikimą su visos Centrinės Amerikos vyskupais. Jiems buvo primintas tik prieš kelis dešimtmečius gyvybę už Kristų paaukojęs vyskupas kankinys Oskaras Arnulfas Romero, jo buvimas ir „jautimas“ su Bažnyčia, dabartiniams vyskupams jo paliktas Dievo tautą mylinčio ganytojo pavyzdys.

Baigdamas savo kalbą trečiadienio rytą vykusios bendrosios audiencijos dalyviams popiežius prašė juos kartu melstis, kad Šventoji Dvasia apdovanotų nauju vaisingumu Bažnyčios šeimą Panamoje ir visame pasaulyje, kad jaunimas tęstų savo piligrimystę, kad jauni žmonės būtų Jėzaus mokiniai ir misionieriai dabartiniame pasaulyje. (JM / VaticanNews)

Popiežius apie kelionę į Panamą
2019 sausio 30, 14:07