Vatican News
Popiežius Pranciškus ir Kiko Argüello Popiežius Pranciškus ir Kiko Argüello 

Popiežius pasveikino jubiliatą Neokatechumenų kelio steigėją

Ispanas pasaulietis Kiko Argüello įsteigė Neokatechumenų kelio judėjimą prieš penkis dešimtmečius, siekdamas užpildyti nutolusiųjų nuo tikėjimo ir netikinčiųjų apaštalavimo spragas Bažnyčioje.

„Visagalis Dievas teatlygina tau už visą gėrį, kurį darai Bažnyčiai“. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus pasveikino Kiko Argüello, Neokatechumenų kelio steigėją, aštuoniasdešimtmečio proga.

„Brangus brolį, nenorėčiau, kad ši diena praeitų nepasveikinus tavęs bent keliomis eilutėmis, su artumu ir broliška padėka už tavo aštuoniasdešimt metų“, – parašė Šventasis Tėvas, dėkodamas Dievui už tai, kad išrinko Kiko Argüello ir už jo lojalumą.

Ispanas pasaulietis Kiko Argüello įsteigė Neokatechumenų kelio judėjimą prieš penkis dešimtmečius, siekdamas užpildyti nutolusiųjų nuo tikėjimo ir netikinčiųjų apaštalavimo spragas Bažnyčioje. Po pirmosios apaštalavimo patirties Madrido priemiestyje Palomeras Altas, paskui Romoje, Kiko Argüello labai sėkmingai pasiūlė naujovę – pirmųjų amžių Bažnyčios tikėjimo patirtimi ir sisteminga katecheze atgaivinti Krikšto pažadus ir brandinti tikėjimą.

Neokatechumenų kelio judėjimas išaugo pelnydamas tiek Šventojo Sosto, tiek pavienių kraštų vyskupų pripažinimą. Dabartiniu metu judėjimas veikia 134 šalyse penkiuose žemynuose, turi tūkstančius bendruomenių visame pasaulyje, taip pat Lietuvoje.

Judėjimo steigėjas prieš kelias dienas dalyvavo popiežiaus Pranciškaus rytmečio Mišiose, kurių metu Pranciškus asmeniškai padėkojo Kiko Argüello už jo apaštališką uolumą ir tarnystę Bažnyčioje.

Popiežius Pranciškus gegužės mėnesį susitiko su Neokatechumenų kelio steigėju, judėjimo vadovais ir nariais Romoje, judėjimui švenčiant įsteigimo penkiasdešimtąsias metines. Tą sykį popiežius be kita ko palinkėjo judėjimo nariams skelbti įtikinamai, atsisakant visų nebūtinų dalykų:

„Skelbti reiškia atsisakyti. Tik atsikračiusi valdžios ir pinigų, tik laisva nuo triumfalizmo ir klerikalizmo Bažnyčia sugeba įtikinamai skelbti, kad Kristus yra žmogaus gelbėtojas. Kas iš meilės jam sugeba atsisakyti praeinančių dalykų, tas suranda didžiausią turtą – laisvę“.

Popiežius, kalbėdamas apie įtikinamą Evangelijos skelbimą, pasakė: „Ne argumentai įtikina, bet patraukia gyvenimo pavyzdys; ne sugebėjimas priversti, bet drąsa tarnauti. Toks yra Neokatechumenų judėjimo „DNR“ – pašaukimas skelbti, gyvenant šeimoje, nuolankumas, paprastumas, šlovinimas. Dalykitės judėjimo šeimyniška nuotaika visur, kur beviltiškumas ir meilės stoka.“  (SAK / Vatican News)

2019 sausio 10, 14:54