Paieška

Vatican News
Čiabuvių jaunuoliai Čiabuvių jaunuoliai 

Popiežius pasveikino čiabuvių jaunimo susitikimą Panamoje

Sausio 17–21 dienomis Panamoje vykstantis čiabuvių tautų jaunimo susitikimas yra tarsi įžanga į Pasaulio jaunimo dienas, kurios prasideda sausio 22-ąją.

Pasaulyje keli šimtai milijonų žmonių yra priskiriami čiabuviams – senosioms vietinėms tautoms, turinčioms stiprų ryšį su kraštu, kuriame gyvena, pasižyminčioms savita kultūra, kalbantiems sava kalba. Tai gentys Amerikoje (indėnai), Afrikoje, Azijoje, Okeanijos regione ir Europoje, išlaikiusios per šimtmečius susiformavusį gyvenimo būdą ir tradicijas. Tačiau, kaip gerai žinoma, jos patiria didžiulį ir įvairiopą spaudimą. Ekonominiai interesai jas stumia iš jų žemių, jų balsas politinėje ir visuomeninėje plotmėje yra ignoruojamas. Neretai tarp čiabuvio ir vargšo galima dėti lygybės ženklą. Čiabuvių kultūra dažnai užgožiama daugumos kultūros arba ištirpinama globalizacijos kontekste. Mažesnės gentys rizikuoja išnykti, prarasti savo tapatybę ir per amžius sukauptą išmintį, per keletą dešimtmečių pamiršti savo kalbas.

Tai būtų praradimas ne vien patiems čiabuviams, bet ir visai žmonijai. Katalikų Bažnyčia šiai problemai skiria nuoseklų ir vis didesnį dėmesį, daugeliu atveju tapo čiabuvių balsu ir užtarėja galynėjantis su ekonominėmis ir politinėmis jėgomis. Antra vertus, taip pat stengiasi, kad jos pačios evangelizavimo misija netaptų kultūrine kolonizacija, suardančia čiabuvių tapatybę. Priešingai, čiabuvių žvilgsnis į pasaulį gali ir turi tapti visos krikščionybės praturtinimu. Dar kartą prie šių klausimų bus grįžtama 2019 metų rudenį, Amazonijos regionui skirtame Vyskupų sinode. Amazonijoje gyvena daug čiabuvių tautų.

Čiabuvių jaunimo iš Amerikos ir kitų kontinentų, susitikimo dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus. Specialioje video žinioje jis pasidžiaugė šiuo pirmą kartą surengtu čiabuvių krikščionių susitikimu, kurį koordinuoja Panamos vyskupų čiabuvių sielovados komitetas.

„Brangūs jaunuoliai, linkiu jums, kad šis susitikimas, kuriame dalyvauja šimtai čiabuvių tautų atstovų, padėtų apmąstyti ir švęsti savo tikėjimą į Jėzų Kristų atsispiriant nuo jūsų tūkstantmečių kultūrų turtingumo“, – sakė popiežius Pranciškus. Jis paragino jaunuolius atsigręžti į savo kultūras ir saugoti savo šaknis, nes jos teikia jėgą augti, klestėti ir duoti vaisių. Jis išreiškė viltį, kad čiabuviai jaunuoliai parodys „indėnišką“ Bažnyčios veidą, prisidės prie „bendrų namų“ saugojimo, nepraras vilties, jog įmanoma kurti kitokį pasaulį, nepasiduos dabartinei atskirties ir išmetimo kultūrai.

„Vaikinai ir merginos, rūpinkitės savo kultūra! Globokite savo šaknis! Bet nesustokite čia: aukite, žydėkite ir duokite vaisių. Vieno poeto žodžiais, visas medžio žydėjimas kyla iš to, kas yra po žeme. Šaknys. Tačiau šaknys, kurios kreipia į ateitį. Kurios siekia ateities. Tai jūsų iššūkis“, – dar kartą pabrėžė popiežius Pranciškus.

Galima priminti, kad lygiai prieš metus, 2019 metų sausio 1-ąją, Puerto Maldonado mieste, Peru pietryčiuose, Amazonijos miškų apsuptyje, įvyko Šventojo Tėvo susitikimas su maždaug keturiais tūkstančiais indėnų iš dešimčių genčių.

„Ačiū už jūsų buvimą čia ir už tai, kad man padedate iš arčiau matyti jūsų veidus, šios žemės atspindį. Daugialypį veidą, iš begalinės įvairovės ir didžiulio biologinio, kultūrinio, dvasinio turtingumo. Negyvenantiems šiose žemėse reikia jūsų išminties ir žinių, kad galėtume į ją įžengti nenaikindami šio regiono lobių. Iškyla Viešpaties žodžiai Mozei: „Nusiauk sandalus, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė!“ (Iš 3, 5). Leiskite man pakartoti dar kartą: būk pašlovintas Viešpatie už nuostabias Amazonijos tautas ir už visą bioįvairovę šiose žemėse“, – tąkart sakė popiežius Pranciškus.

Be dviprasmybių jis kalbėjo apie aukso, naftos, dujų, industriškai diegiamų žemės ūkio monokultūrų pramonių neteisingumą čiabuvių atžvilgiu, apie tendenciją juos „apeiti“, o ne laikyti dialogo dalyviais. Pasitaiko, kad ir tie, kurie užsibrėžė ginti Amazonijos regioną nuo išnaudojimo, čiabuvius laiko „kliūtimi“.

„Mums reikia, kad pirmosios tautos kultūriškai lipdytų vietines Amazonijos Bažnyčias. Padėkite savo vyskupams ir misionieriams prisidėti prie jūsų, kad, dialoguodami su visais, galėtų lipdyti Bažnyčią su Amazonijos, su indėnišku veidu“, – paaiškino 2019 metų Vyskupų Sinodo Amazonijai prasmę popiežius. (RK/ Vatican News)

PJD himnas čiabuvių kalba

 

2019 sausio 18, 15:04