Paieška

Vatican News

Popiežius pakrikštijo 27 kūdikius. „Vaikai temato tėvų meilę“

Sekmadienio – Viešpaties krikšto šventės – rytą Šventasis Tėvas, Vatikano rūmų Siksto koplyčioje aukotų Mišių metu, pakrikštijo 27 kūdikius – 15 mergaičių ir 12 berniukų.

Trumpoje homilijoje popiežius pasidalijo su tėvais ir krikšto tėvais keletu minčių apie jiems skirtą pareigą perduoti vaikams tikėjimą.

Krikšto apeigų pradžioje į tėvus kreipiamasi klausimu: „Ko prašote savo vaikams?“ ir tėvai atsako: „Tikėjimo“. Šiandien jūsų kūdikiams suteikiama Šventosios Dvasios dovana, sakė popiežius, tačiau jūs turėsite padėti savo vaikams, kad krikštu gautas tikėjimas juose augtų ir bręstų. „Jūsų vaikai lankys tikybos pamokas, mokysis tikėjimo tiesų. Tačiau už pamokas svarbiau tikėjimo perdavimas. Ir tai yra jūsų užduotis. Turite ją atlikti namuose, nes tikėjimas perduodamas šeimos „tarme“, namų kalba, šeimos atmosferoje.“

„Labai svarbu, kad tikėjimas būtų perduodamas tikinčio žmogaus gyvenimo pavyzdžiu“, – sakė popiežius, – „vaikai temato tėvų meilę, temato taiką namuose, temato, kad juose gyvena Jėzus. Ir leiskite jums patarti – atleiskite, kad duosiu jums patarimą – niekada nesibarkite prie vaikų. Nesusipratimai tarp sutuoktinių neišvengiami. Tai normalu. Būtų keista, jei jie iš viso nesibartų. Tačiau barkitės tik tuomet, kai vaikai jūsų negirdi, nemato. Jūs neįsivaizduojate, koks liūdesys prislegia vaiką, kai jis mato besibarančius tėvus. Priimkite šį mano patarimą. Jis tikrai padės perduoti vaikams tikėjimą. Barniai yra blogas dalykas. Tačiau neįmanoma jų išvengti. Tad bent pasistenkite, kad vaikai jų nematytų ir negirdėtų, kad nereikėtų jiems liūdėti“, – kalbėjo popiežius tėvams ir krikšto tėvams. (JM / VaticanNews)

2019 sausio 13, 12:39