Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus ir t. F. Fornos SJ Popiežius Pranciškus ir t. F. Fornos SJ 

Popiežius ir jo maldos intencijos

Popiežius Pranciškus pirmosiomis 2019 metų dienomis privačioje audiencijoje priėmė Popiežiaus maldos pasaulinio tinklo direktorių, jėzuitą t. Fredéric Fornos SJ, su kuriuo aptarė ateinančių metų (2020 m.) maldos intencijas, tuo tarpu viskas jau yra parengta šių metų (2019 m.) intencijoms ir jų skelbimui, įskaitant video žinių formatą.

Popiežius Pranciškus pirmosiomis 2019 metų dienomis privačioje audiencijoje priėmė Popiežiaus maldos pasaulinio tinklo direktorių, jėzuitą t. Fredéric Fornos SJ, su kuriuo aptarė ateinančių metų (2020 m.) maldos intencijas, tuo tarpu viskas jau yra parengta šių metų (2019 m.) intencijoms ir jų skelbimui, įskaitant video žinių formatą.

Be maldos negali būti autentiško krikščioniško gyvenimo, nei veiksmingos Bažnyčios misijos. Todėl viso pasaulio katalikai kasmet, kas mėnesį, gauna popiežiaus Pranciškaus kvietimą melstis jo intencija, kuri parenkama bendradarbiaujant su Popiežiaus maldos pasauliniu tinku, kuris tebėra žinomas senuoju „Maldos Apaštalavimo“ vardu.

Dėl priartėjusios Pasaulinės jaunimo dienos Panamoje, popiežiaus Pranciškaus intencija sausio mėnesiui skirta jaunimui. 

Šv. Tėvo maldos intencija sausio mėnesiui:

„Kad jaunuoliai, ypač Lotynų Amerikoje, sekdami Marijos pavyzdžiu atsilieptų į Viešpaties kvietimą skelbti pasauliui Evangelijos džiaugsmą.“

Popiežius priminė maldos svarbą spalio mėnesį, kai pakvietė tikinčiuosius kasdien kalbamą Rožinį skirti prašymui, kad Dievo motina Marija ir arkangelas šv. Mykolas apsaugotų Bažnyčią nuo velnio, kuris nuolat siekia padalyti krikščionių bendruomenę. Tačiau kaip melstis? Ir kaip rasti laiko maldai? Daugelis kasdien randa laiko knygai, kinui, kitiems pomėgiams, tačiau kažkodėl neranda nei progos, nei laiko atsidėti maldai. Tad kaip melstis ir kada? Kaip rasti laiko maldai?

Pasak t. Fornos, svarbu ne tiek laikas, kiek reguliarumas. Pavyzdžiui, galima pasirinkti tam tikrą momentą, visuomet tą patį, kasdien, ir paskirti maldai kelias minutes, gal 5, gal 10, tuo maldos momentu liautis darius ką kitą, susikaupti ir tyloje pabūti Viešpaties akivaizdoje, kurti ryšį su Juo. To gali pakakti, kad atsimanytų mūsų širdis, pasakė Popiežiaus maldos pasaulinio tinklo direktorius.

T. Fornos sakė Šventojo Sosto portalui „Vatican news“, kad popiežiaus maldos intencijų temas galutinai nusprendžia pats popiežius. Tačiau temas pasiūlo ir jų atrankoje dalyvauja pasaulinio tinklo padaliniai ir Romos kurija, pavienės jos kongregacijos, tarybos, komisijos ir jų darbuotojai.

Tai palyginti ilgai trunkantis procesas, nes pageidavimus išsako visi pasaulinio maldos tinklo padaliniai. Dėmesys kreipiamas ypač į žmonijai ir Bažnyčios misijai iškylančius iššūkius. Maldos intencijas aip pat siūlo Vatikano dikasterijos. Pristatytus siūlymus aptaria ir išnagrinėja tarptautinė darbo grupė, kuri atrenka tai, kas jai atrodo svarbiausia, už ką melstis verta mobilizuoti visą Bažnyčią. Tada sudaromas sąrašas, kuris įteikiamas popiežiui. Popiežius peržiūri temas, jas apmąsto, meldžiasi, paskui susitinkame ir popiežius pasako tai, ko nori, pataria, kaip paaiškinti ir pristatyti jo parinktas temas , pasakojo jėzuitas t. Fornos.

„Tai įvyksta labai paprastai. Pasidedame popieriaus lapą ir popiežius parašo temas. Taip, tai ganą ilgas procesas, tačiau netrukus, sausio pabaigoje, jis bus užbaigtas. Tuomet Vatikano dienraštis „L’Osservatore Romano“ oficialiai išspausdins popiežiaus 2020 metams parinktas intencijas. Jos bus išverstos į daugelį kalbų ir paskleistos kas mėnesį video žinioje, kurioje pats popiežius pristato maldos intenciją ir prašo ja melstis“. (SAK / Vatican News)

2019 sausio 08, 15:01