Vatican News
Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (ANSA)

Popiežius: „Bus geri metai, jei priimsime Dievo gerumą“

Sausio 1-osios vidudienio maldos susitikime dalyvavusiems piligrimams ir turistams popiežius Pranciškus linkėjo kiekvieną naujų metų dieną būti taikdariais savo namuose ir šeimose.

„Šiandien, aštuntąją Kalėdų dieną, minime Šventąją Dievo Motiną. Kaip Betliejaus piemenys, atidžiai žiūrime į ją, rankose laikančią Kūdikį. Rodydama mums Jėzų, pasaulio Gelbėtoją, ji – Motina – mus laimina. Ji laimina kiekvieno vyro ir kiekvienos moters gyvenimo kelionę šiais prasidedančiais metais. Šie metai bus geri, jei priimsime Dievo gerumą, kurį Jėzus atnešė į pasaulį“, – sakė popiežius. „Dievo palaiminimas įprasmina visus sveikinimus ir linkėjimus, kuriais dalijamės šiomis dienomis“.

Popiežius pakartojo šios dienos liturgijoje skambėjusį palaiminimą, kuriuo Izraelio kunigai laimindavo tautą: „Tepalaimina ir tesaugo tave Viešpats! Tešviečia tau Viešpats savo veidu, tebūna jis tau maloningas! Tegu Viešpats savo veidą atgręš į tave ir suteiks tau gerovę“ (Sk 6, 24–26). Kunigas, ištiesęs rankas virš susirinkusios tautos, tris kartus ištardavo Dievo vardą „Viešpats“. Biblijoje vardas reiškia juo vadinamą asmenį, tad laiminti Viešpaties vardu žmogų, šeimą ar bendruomenę reiškia suteikti paties Viešpaties dovanojamą palaiminimą.

Toje pačioje formulėje du kartus minimas Viešpaties veidas. Kunigas meldžia, kad Viešpats šviestų savo veidu, kad atgręžtų savo veidą į tautą, kad ją apdovanotų savo gailestingumu ir taika. Žmogus negali matyti Dievo veido. Žmogui nepasiekiamo Dievo veido įvaizdžiu Biblija išreiškia Dievo transcendenciją, jo neapsakomą didybę ir garbę.  Dievo garbė yra meilė, tad nors ir būdamas nepasiekiamas, jis kaip saulė, į kurią neįmanoma žiūrėti, spinduliuoja savo malonę visiems kūriniams, o ypač vyrams ir moterims, kuriuose jis labiausiai atsispindi.

Galiausiai, „atėjus laiko pilnatvei“ (Gal 4, 4), Dievas atskleidė mums savo veidą Jėzuje, „gimusiame iš moters“, kalbėjo popiežius. „Čia vėl matome šiandienės šventė ikoną, nuo kurios ir buvome pradėję: Šventąją Dievo Motiną, kuri mums rodo Sūnų Jėzų Kristų, pasaulio Išganytoją. Jis yra palaiminimas kiekvienam žmogui ir kiekvienai šeimai. Jis yra malonės, gailestingumo ir taikos versmė.“

Pasak Pranciškaus, kaip tik dėl to popiežius Paulius VI nurodė, kad kasmet sausio 1-ąją būtų minima pasaulinė taikos diena. Šį antradienį minimos jau penkiasdešimt antrosios Pasaulinės taikos dienos tema: „Gera politika tarnauja taikai“. Politika – tai ne tik valdančiųjų užsiėmimas, visi esame atsakingi už visuomenės gyvenimą, už mūsų „miestą“, už bendruosius namus. Politika yra „gera“, jei ji tarnauja taikai. „Šventoji Dievo Motina tepadeda mums to siekti kiekvieną dieną“, – sakė Pranciškus ir visus vidudienio maldos susitikimo dalyvius paragino tris kartus garsiai šauktis Šventosios Dievo Motinos užtarimo.

Po kartu su piligrimais ir turistais sukalbėtos „Viešpaties Angelo“ maldos popiežius dar kartą visiems palinkėjo taikos ir gerovės naujaisiais metais. „Švenčiausiajai Mergelei užtariant, Viešpats visiems mums tesuteikia malonę būti taikdariais, kiekvieną naujų metų dieną kurti taiką savo namuose ir šeimose. Visiems dar kartą linkiu gerų ir šventų metų“, – sakė Pranciškus, taip pat pakartojo prašymą malda lydėti jo tarnystę. (JM / VaticanNews)

„Gera politika tarnauja taikai“
2019 sausio 01, 13:38