Vatican News
Pranciškus ir Nadia Murad, Nobelio premijos laureatė Pranciškus ir Nadia Murad, Nobelio premijos laureatė  (Vatican Media)

Popiežius priėmė Nobelio premijos laureatę, buvusią vergę

Užspeisti, išvyti, sušaudyti, padegti, užkapoti, jėga atversti – šie žodžiai dažnai skambėjo 2014 metų rugpjūtį ir rugsėjį, kai galios apogėjų pasiekusios teroristinės organizacijos „Islamo valstybė – ISIS“ kovotojai užėmė antrą pagal dydį Irako miestą Mosulą, turintį du milijonus gyventojų, ir po kelių dienų nedelsdami patraukė į Sinjaro miestą.

Šis miestas ir aplinkiniai kaimai buvo jazidų etninės ir religinės bendruomenės žmonių namai. Spėjama, kad jų skaičius regione tuo metu galėjo siekti apie 500–600 tūkstančių. Pasak religijotyrininkų, jazidų įsitikinimų sistema apima tiek islamo, tiek prieš islamo atsiradimą egzistavusių religijų elementus. Tačiau didžiųjų islamo atšakų – sunitų ir šiitų – akimis jie buvo tiesiog „velnio garbintojai“ ir netikėliai.

Gerai žinoma, kokie negailestingi islamo ekstremistai buvo Irako ir Sirijos krikščionių mažumoms. Tačiau dar negailestingesni jie buvo jazidams, kurie neturėjo net to dalinio pripažinimo, kuris Korane apima žydus ir krikščionis. Keli tūkstančiai jazidų buvo kaip mat nužudyti, ypač vyrai ir vyresni vaikinai. Maži berniukai paimti į nelaisvę, kad būtų indoktrinuoti ir patys paversti kovotojais. Daug jazidų spruko į kurdų teritoriją, o apie 40–50 tūkstančių pasitraukė į netolimus Sinjaro kalnus, kuriuose juos užklupo badas, troškulys ir keliasdešimties laipsnių karštis. Kol kurdų kovotojai, remiami JAV aviacijos, sugebėjo atidaryti saugų praėjimo koridorių, nuo išsekimo kalnuose mirė mažiausiai 1700 jazidų.

Negana to, ekstremistai atgaivino kai kurias senas praktikas: tarp jų žmonių vergovę, reiškinį, kurio šiandien gėdijasi Vakarai, kurio oficialiai atsisakė visos pasaulio valstybės. Ekstremistų teologai parengė doktriną, kuri „netikėlių“ žmonas ir dukras pavertė vergėmis, kurias galima pirkti ir parduoti. Žinoma, pakankamai jaunas ir paklusnias. Ne kartą vyresnėms arba nesukalbamoms, net ir šiurkščia jėga nepalenkiamoms moterims buvo įvykdyta egzekucija. Manoma, kad ekstremistai pavergė apie 6500 moterų ir merginų iš jazidų mažumos. Apie pusė jų buvo išlaisvinta, išpirkta arba sugebėjo pabėgti. Kitos galbūt tebėra vergovėje, o galbūt masiniuose kapuose, greta dešimčių kitų. Išgyvenusios vergės pasakojo apie patirtą nuolatinį psichologinį, fizinį ir seksualinį smurtą, ėjo iš rankų į rankas.

Ketvirtadienio audiencijoje popiežiaus Pranciškaus priimta 25 metų Nadia Murad yra viena iš jų. 2014 m. rugpjūtį metais jos kaimą užėmė ISIS teroristai, jos ir motinos akyse nužudė šešis vyriškus šeimos narius, vėliau ji buvo atskirta nuo motinos ir paversta seksualiai išnaudota verge. Tai tęsėsi mėnesius, kol rizikuodama gyvybe ji sugebėjo pabėgti ir pasiekti saugią žemę, jei taip galima pavadinti skurdžią pabėgėlių stovyklą, šimtus palapinių be jokios darbo, švietimo ir sveikatos infrastruktūros, be ateities.

Tačiau Nadia Murad pasisekė – ji buvo įtraukta į reabilitacinę programą ir išvyko į Vokietiją. Čia, sužinojus apie jos istoriją, ji buvo paprašyta netylėti, nelikti savo pažeminime ir gėdoje, bet garsiai kalbėti apie tai, ką patyrė ir kas vyksta – ne kažkada praeityje, o dabar. Tai ženklino kitą jaunos, smulkaus sudėjimo, tamsiaplaukės merginos iš neturtingos žemdirbių šeimos gyvenimo etapą: nusikaltimų liudytojos, viešosios nuomonės sąžinės žadintojos, kovotojos už jazidų išlaisvinimą, už jų miestelių ir kaimelių atstatymą, kovotojos už visų žmogiškų būtybių orumą ir teises. Jazidė vadovauja nevyriausybinei organizacijai „Nadios iniciatyva“. Jos vardas pateko į pasaulio žiniasklaidos antraštes 2018 metų gruodžio 10-ąją, kai jai buvo suteikta Nobelio taikos premija, kaip ir tūkstančiams seksualinio smurto aukų padėjusiam gydytojui iš Kongo Demokratinės Respublikos Denisui Mukwegei. Premija įteikta už „pastangas nutraukti seksualinį smurtą kaip ginklą kare ir ginkluotuose konfliktuose“.

Šis motyvacija yra brangi Šventajam Sostui ir asmeniškai popiežiui Pranciškui, kuris daugybę kartų atkreipė pasaulio dėmesį į liūdną etninių ir religinių mažumų situaciją Irake, minėdamas ne vien krikščionis, bet ir jazidus. Popiežius taip pat daug kartų kalbėjo apie gėdingą prekybos žmonėmis reiškinį, kuris įvairiais pavidalais egzistuoja visame pasaulyje: Azijoje, Europoje, Afrikoje, Amerikoje. Popiežius ragino visus tikinčiuosius ir geros valios žmones nelikti abejingais ir asmeniškai parėmė „Šv. Mortos grupės“, Bažnyčios ir nacionalinių teisėsaugų vadovų aljanso sukūrimą. (RK / Vatican News)

2018 gruodžio 20, 17:19