Vatican News
Popiežiaus audiencija Tarptautinės komisijos prieš mirties bausmę delegacijai Popiežiaus audiencija Tarptautinės komisijos prieš mirties bausmę delegacijai 

Popiežius paragino valstybes siekti visuotino mirties bausmės panaikinimo

„Bažnyčia moko Evangelijos šviesoje, kad mirties bausmė niekuomet nepriimtina, nes yra pasikėsinimas į asmens neliečiamumą ir orumą“.

Popiežius paragino valstybes, toliau vykdančias mirties bausmę, paskelbti moratoriumą siekiant visiškai panaikinti šią žiaurią bausmės formą. Šventasis Tėvas išsakė savo prašymą kalboje, kurios tekstą įteikė Tarptautinės komisijos prieš mirties bausmę delegacijai, kurią priėmė audiencijoje pirmadienio rytą.

Popiežius Pranciškus asmeniškai padėkojo Komisijai už darbą siekiant visuotinio mirties bausmės uždraudimo, jos nariams už pastangas pasiekti kompromisą, leidžiantį panaikinti mirties bausmę savo kraštuose.

Praeityje, anot popiežiaus, kai neturėjome atitinkamų priemonių, kurias dabar turime visuomenei apsaugoti, ir nebuvo tokio žmogaus teisių apsaugos supratimo kaip dabar, mirties bausmė kai kada galėjo atrodyti kaip logiška ir teisinga išvada. Popiežiaus valstybėje irgi buvo taikoma ši nežmoniška bausmės forma, užmirštant gailestingumo pirmumą prieš teisingumą.

„Todėl katalikų Bažnyčios katekizmo nauja redakcija šiuo klausimu verčia mus prisiimti atsakomybę už praeitį ir pripažinti, kad šios bausmės formos pripažinimas buvo epochos mentaliteto pasekmė. Bažnyčios katekizmo redakcija jautriu mirties bausmės klausimu nėra prieštaravimas praeities mokymui. Bažnyčia moko Evangelijos šviesoje, kad mirties bausmė niekuomet nepriimtina, nes yra pasikėsinimas į asmens neliečiamumą ir orumą“, – sakoma komisijos delegacijai įteiktame popiežius tekste.

Šventasis Tėvas priminė, kad JT rezoliucijos dėl mirties bausmės vykdymo moratoriumo, kuriuo siekiama sustabdyti jos vykdymą organizacijos narėse, yra kelias, kuriuo reikia eiti toliau iki visuotino mirties bausmės atsisakymo.

Popiežius taip pat paragino kraštus, kuriuose ligi šiol nepanaikinta mirties bausmė, tačiau nebėra vykdoma, toliau tęsti tarptautinį kompromisą; kad paskelbtas moratoriumas būtų taikomas ne tik mirties bausmės vykdymo, bet ir mirties bausmės skyrimo atveju.

Savaime suprantama, kad kraštai, siekdami panaikinti mirties bausmę, tam tikruose kontekstuose turės pradėti sudėtingus politinius procesus.

Egzekucijų įšaldymas ir mirtimi baudžiamų nusikaltimų skaičiaus sumažinimas, kaip ir šios bausmės formos taikymas nepilnamečiams, nėščiosioms, asmenims su proto ar intelekto negalia, yra mažiausia, dėl ko pasaulio lyderiai gali daryti kompromisus. (SAK / Vatican News)

2018 gruodžio 17, 16:29