Paieška

Popiežius ir konferencijos dalyviai Popiežius ir konferencijos dalyviai 

Popiežius: „Narkotikų platintojai prekiauja mirtimi“

Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su keturiais su puse šimto asmenų, dalyvavusių nuo ketvirtadienio Vatikane vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Narkotikai ir priklausomybės – kliūtys integraliai žmogaus pažangai“.

„Narkotikų vartojimas daro didelę žalą žmogaus sveikatai, individo ir visuomenės gyvenimui. Jūs tai puikiai žinote“, – sakė popiežius konferencijos  dalyviams. „Visi turime priešintis narkotikų gamybai, naujų svaigalų kūrimui ir platinimui pasaulyje. Visos vyriausybės privalo kovoti su prekiautojais mirtimi. Aiškiai sakykime: jie prekiauja mirtimi“.

Popiežius priminė, kad Bažnyčia griežtai smerkia narkotikų platinimą, nuo seno rūpinasi prevencija ir iš priklausomybių besivaduojančių žmonių reabilitacija. „Jei norime įveikti priklausomybes, reikia suderinto veikimo, į kurį būtų įtrauktos konkrečiose teritorijose taikomos sveikatos apsaugos, paramos šeimai ir ypač edukacinės programos“, – sakė popiežius ir pridūrė, kad jis pritaria Vatikane vykusios konferencijos metu išsakytam raginimui labiau koordinuoti prieš narkotikus ir kitas priklausomybes vietiniu ir tarptautiniu mastu taikomas politikas. „Neturi būti kovojama izoliuotai, visos pastangos turi būti derinamos, nes tai visiems bendra, žmogų ir visuomenę liečianti problema“.

Popiežius Pranciškus paminėjo pavojus, kurie gresia virtualioje erdvėje: „Vis labiau rizikinga aplinka tampa ir virtualioji erdvė. Yra vietų internete, kur jaunimas įviliojamas ir pavergiamas, iš kurių sunku išsivaduoti, kurių lankymas veda į gyvenimo prasmės, o kartais ir pačios gyvybės praradimą.  Su susirūpinimu žiūrėdama į šį pavojų, Bažnyčia siūlo stengtis pasaulyje kurti tokį humaniškumą, kuris žmogaus asmenį sugrąžintų į socialinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo centrą, tokį humaniškumą, kurio pagrindas būtų „gailestingumo Evangelija.“

Popiežius apie pavojus virtualioje erdvėje

Vatikane vykusią tarptautinę konferenciją ketvirtadienį pradėjo pagrindinis jos organizatorius, Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas kard. Peter Turkson. Narkotikai, sakė jis, yra viena rimčiausių mūsų visuomenės žaizdų. Priklausomybė nuo narkotikų, kaip ir nuo interneto, azartinių lošimų, pornografijos, stipriai paveikia asmens laisvę, kuri yra esminė kiekvieno žmogaus orumo išraiška.

Kardinolas pridūrė, jog gyvename pasaulyje, kuriame žmonės vis mažiau paiso sąžinės ribų ir kur manoma, kad egzistencinius sunkumus galima išspręsti pasitelkiant produktus, neva padedančius užmiršti problemas, nuraminančius ir sudarančius iliuziją, kad gyvenama beveik tobulą gyvenimą. Taip mąstant galima lengvai įklimpti į priklausomybes. Jos ir rodo, kad sunku priimti savo egzistenciją ir pripažinti prasmę, ypač, kai nėra puoselėjamas vidinis gyvenimas, nesidomima asmenybės augimu.

Narkotikai – tai blogis, keliantis grėsmę asmens veikimo laisvei, vis labiau draskantis atvaizdą, kurį Kūrėjas įspaudė mumyse. Narkotikai, kaip ir kitos priklausomybės – tai žaizda mūsų visuomenėje, nuo kurios daug žmonių kenčia susvetimėjimą, sakė kardinolas Turkson.

Pagal pastarųjų metų duomenis, pasaulyje apie 250 milijonų žmonių, apie 5 proc. visų gyventojų, iki 2015 m. bent kartą buvo pavartoję narkotikų. Beveik 30 milijonų suaugusių žmonių pasaulyje kenčia nuo sutrikimų, susijusių su narkotinių medžiagų vartojimu. (JM / DŽ / VaticanNews)

2018 gruodžio 01, 13:21