Paieška

Vatican News

Popiežius ir lotynų amerikiečiai pagerbė Gvadalupės Mariją

Marija yra Evangelijos mokytoja, mūsų bendrakeleivė ir rūpestinga motina, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio vakarą Šv. Petro bazilikoje aukodamas Amerikos globėjos Gvadalupės Švč. M. Marijos šventės Mišias.

Kaip kasmet šia proga, Mišiose dalyvavo Romoje gyvenančių iš Lotynų Amerikos šalių kilusių imigrantų bendruomenių nariai, pasipuošę tradiciniais tautiniais drabužiais. Mišių metų skambėjo Pietų Amerikos katalikų giesmės.

Marija mus moko kasdieniniame gyvenime vadovautis jos Sūnaus mums paliktu artimo meilės įsakymu, pasiekti tuos žmones, kurie, gyvenimo sunkumų prislėgti, prarado viltį. Marijos mokykloje, sakė Pranciškus, mes mokomės keliauti per miestų rajonus ne nešini stebuklingais sprendimais ir ne su apgaulingais netikros pažangos pažadais. Iš Marijos mokomės branginti šeimų ir tautų tradicijas, ginti jas nuo vertybių praradimo, nuo suvienodinimo. Marija mus moko nežeminti ir neniekinti, neskriausti ir neišjuokti  nė vieno žmogaus. Jos mokykloje mokomės tikros pažangos, mokomės grąžinti orumą tiem, iš kurių jis buvo atimtas, pakelti tuos, kuriuos parbloškė sunkumai, dalytis meile ir gailestingumu. Gvadalupės Švenčiausioji Mergelė yra mūsų visų Motina, raginanti mus tiesti vieni kitiems ranką, rimtai imtis atsakomybės už derlingą ir visokiomis gėrybės apdovanotą žemę, kurioje gyvename, kurti joje „Dievo šventyklą“ ir ugdyti „šventą Dievo tautą“.

„Lotynų Amerikoje gyvenantys sūnūs ir dukros, broliai ir seserys“, – sakė Pranciškus, – „keliaukite be baimės ir giedokite šlovinimo giesmę, kaip jūsų Motina Marija!“ (JM / VaticanNews)

2018 gruodžio 13, 10:14