Vatican News
Popiežiaus audiencija Italijos katalikų akcijos vaikams Popiežiaus audiencija Italijos katalikų akcijos vaikams  (Vatican Media)

Popiežiaus kalėdinis susitikimas su vaikais

„Viešpats visus mus myli. Tai tikroji didžioji ir geroji naujiena, kurią Dievas paskelbė pasauliui per savo sūnaus Jėzaus atėjimą į mūsų tarpą. Viešpats visus mus myli! Jis mus myli – visus kartu, kiekvieną atskirai. Tai gražu!“

Popiežius pasveikino su Kalėdomis Italijos katalikų akcijos vaikus, palinkėjo laimingų ir šventų Kalėdų jiems, jų šeimoms, jų ugdytojams ir visai Katalikų akcijos šeimai, kurią sudaro šimtai tūkstančių žmonių visose Italijos vyskupijose.

Šventinėje prieškalėdinėje audiencijoje Katalikų akcijos vaikams ketvirtadienio priešpietį dalyvavo apie septyniasdešimt vaikų, asociacijos vadovai ir kapelionai. Popiežius vaikų paprašė, kad jie taptų dosniais gerumo ir svetingumo „kanalais“, kuriančiais broliškesnį, solidaresnį ir krikščioniškesnį pasaulį.

„Brangūs vaikai, per Kalėdas Jėzus nori dar kartą užgimti jumyse, jūsų širdyse, kad jums padovanotų tikrąjį džiaugsmą, kurio niekas negalės iš jūsų atimti. O jūs, – tęsė Šventasis Tėvas Pranciškus, – neškite šį džiaugsmą vaikams, kurie kenčia ir patiria sunkumus, o ypač tiems, kurie yra vienišesni ar skriaudžiami.“

Popiežius paminėjo Katalikų akcijos vaikų šiemet vykdomą ugdymo programą apie Jėzaus susitikimą su Morta ir Marija Betanijos kaime. „Jūs mokotės, ką reiškia pašaukimas būti Jėzaus draugais, jį geriau pažinti, su juo kasdien susitikti maldoje, kad galėtumėte būti jo misionieriai“.

„Būti Jėzaus draugais reiškia perduoti labai gražų skelbimą – išganymo žinią, skirtą visiems bendraamžiams ir net suaugusiems. Kokia tai žinia?“ – klausė ir čia pat atsakė popiežius:

„Viešpats visus mus myli. Tai tikroji didžioji ir geroji naujiena, kurią Dievas paskelbė pasauliui per savo sūnaus Jėzaus atėjimą į mūsų tarpą. Viešpats visus mus myli! Jis mus myli – visus kartu, kiekvieną atskirai. Tai gražu!“

Ugdymo kurse vaikai mokėsi būti Jėzaus draugais darydami artimo meilės darbus. Popiežius pasidžiaugė, kad šiemet vaikų gerumo gestai buvo susiję su teise į maistą ir dirbančiųjų orumu, padrąsino vaikus juos tęsti.

Katalikų akcijos vaikai savo ruožtu pas Šventąjį Tėvą atėjo ne tuščiomis rankomis: jie atnešė popiežiui higienos produktų, skirtų stokojantiesiems. Padėkojęs vaikams, popiežius pasakė, kad tai labai praktiška ir naudinga dovana ir kad ją perduos Apaštališkojo išmaldininko institucijai, kuri popiežiaus vardu vykdo labdarą, kad ją išdalytų vargstantiesiems. „Ačiū jums, kad apie tai pagalvojote!“ – pasakė vaikams popiežius Pranciškus.

Italijos katalikų akcijai visose Italijos vyskupijose priklauso apie trys šimtai tūkstančių tikinčiųjų, tačiau šis skaičius padvigubėja pridėjus visus, kurie dalyvauja asociacijos veikloje, – suaugusiuosius, jaunimą ir vaikus.  (SAK / Vatican News)

Popiežiaus kalėdinis susitikimas su vaikais
2018 gruodžio 20, 15:19