Vatican News
Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (Vatican Media)

Popiežiaus audiencija ambasadoriams: taikos ir pažangos misija

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė aštuonis Romoje nereziduojančius ambasadorius prieš Šventojo Sosto: Šveicarijos, Maltos, Bahamų, Žaliojo Kyšulio, Estijos, Islandijos, Turkmėnistano, Grenados, Kataro ir Gambijos, kurie įteikė savo paskyrimo raštus. Savo kreipimesi Šventasis Tėvas paminėjo dvi sukaktis: 100 metų nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos ir 70 metų nuo Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos paskelbimo. Popiežius pasidalijo keliomis mintimis apie tai, ką šios sukaktys reiškia.

Pirmasis pasaulinis karas buvo milžiniškų proporcijų tragedija, kurią Benediktas XV  nuo pat pradžių pavadino „beprasmėmis skerdynėmis“, priminė jis.

„Tegu ir toliau iš dviejų pasaulinių XX amžiaus karų išmoktos pamokos, atvedusios prie Jungtinių Tautų Organizacijos gimimo, įtikina pasaulio tautas ir jų lyderius ginkluotų konfliktų beprasmiškumu ir būtinybe spręsti nesutarimus kantriu dialogu ir derybomis“, – kalbėjo popiežius Pranciškus ir pridūrė, jog jis viliasi bei meldžia, kad ambasadorių tarnyba prisidėtų prie šio kilnaus tikslo – taikos tarp žmonių.

Priminęs prieš keletą dienų paminėtą Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos jubiliejų, popiežius Pranciškus sakė: „Šis pamatinis dokumentas toliau kreipia tarptautinės diplomatijos pastangas užtikrinti taiką pasaulyje ir skatinti visapusišką kiekvieno žmogaus ir visų tautų išsivystymą. Šie du tikslai yra neatskiriami.“ Šventasis Tėvas pacitavo esminį teiginį, kuriuo prasideda Deklaracija: „ (...) visiems žmonių giminės nariams būdingo orumo ir lygių bei neatimamų teisių pripažinimas yra laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas.“

„Dabartiniu gilių socialinių ir politinių pokyčių metu vyriausybių ir tautų įsipareigojimas šiam principui neturi sumenkti. Labai svarbu, kad pagarba žmogaus orumui ir žmogaus teisėms įkvėptų pastangas spręsti sunkias karo ir ginkluotų konfliktų, pavergiančio skurdo, diskriminacijos ir nelygybės situacijas, kurios kankina mūsų pasaulį ir pastaraisiais metais prisidėjo prie masinės migracijos krizės“, – sakė Pranciškus, pabrėždamas, jog efektyvus krizės sprendimas žengia kartu su moraline pareiga apsaugoti ir tuos, kurie beldžiasi į mūsų duris, ieškodami saugios ateities sau ir savo vaikams. Visuose uždaviniuose, liečiančiuose žmogaus orumą, popiežius Pranciškus pažadėjo Bažnyčios paramą. (RK / Vatican News)

2018 gruodžio 13, 13:21