Paieška

Popiežius: „Ką galiu pakeisti, kad priartinčiau Viešpaties atėjimą?“

Prieš savaitę, pirmąjį advento sekmadienį, liturgija mus ragino budėti ir melstis; antrąjį advento sekmadienį, raginimas dar konkretesnis – esame kviečiami atsiversti, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą.

Mūsų vadovas šiame kelyje yra Jonas Krikštytojas, kuris, kaip sakoma sekmadienio  evangelijoje, „apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti“ (Lk 3, 3). Pasak evangelisto Luko, būtent apie Joną Krikštytoją kalba pranašas Izaijas: „Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas“ (Lk 3, 4–5).

Jei norime paruošti kelią ateinančiam Viešpačiui, turime atsiversti, kalbėjo popiežius. Jonas Krikštytojas mums nurodo, ką turime daryti, kad mūsų atsivertimas būtų tikras. Visų pirma turime užlyginti duobes ir kiaurymes, kurias mūsų gyvenime atvėrė šaltumas ir abejingumas. Turime bendrauti su kitais žmonėmis nuoširdžiai ir kupini broliško rūpestingumo, turime būti dėmesingi jų poreikiams. Jono Krikštytojo raginimas kategoriškas, tačiau jis mokėjo būti ir švelnus, išklausyti ir atleisti. Būtent dėl to pas jį ėjo tokia daugybė žmonių ir buvo jo krikštijami atgailos krikštu.

„Jono Krikštytojo liudijimas ir mums padeda liudyti savo gyvenimu. Anuo metu jo skelbiamos žinios aiškumas, drąsus tiesos liudijimas pažadino jau kuris laikas užmigdytą viltį sulaukti Mesijo. Ir šiandien mes, Jėzaus mokiniai, esame raginami nuolankiai ir drąsiai liudyti viltį ir žadinti tikėjimą, kad, nepaisant visko, Dievo Karalystė kiekvieną dieną vis auga Šventosios Dvasios dėka. Kiekvienas pagalvokime apie save: „Ką galiu savo gyvenime pakeisti, kad priartinčiau Viešpaties atėjimą?“

„Mergelė Marija tepadeda mums kasdien tiesti Viešpačiui kelią, savyje ir aplink save kantriai skleisti taiką, teisingumą ir brolybę“, – sakė popiežius Pranciškus. (JM / VaticanNews)

2018 gruodžio 09, 15:18