Vatican News
Popiežiaus kelionės logotipai Popiežiaus kelionės logotipai 

Popiežiaus kelionė į Balkanus. Vyskupai pakvietė dvasiškai pasirengti

Šventąjį Tėvą Pranciškų apaštališkojoje kelionėje į Bulgariją ir Makedoniją lydės šventieji globėjai šv. Jurgis, popiežius šv. Jonas XXIII ir šv. Kalkutos Motina Teresė.

Popiežius Pranciškus gegužės mėnesį dvi dienas lankysis Bulgarijoje. Šalies vyskupai, Vatikanui paskelbus oficialią žinią apie gegužės 5-7 dienomis planuojamą kelionę, tikinčiuosius paragino dvasiškai ruoštis popiežiaus atvykimui.

„Ši Pranciškaus kelionė teatneša gausių dangiškųjų malonių ne tik katalikų bendruomenei, bet visiems bulgarams, kad Bulgarija ir toliau būtų tolerancijos vieta ir ugdytų taiką visame regione“, – rašo Bulgarijos vyskupai.

Kaip pranešta, popiežiaus kelionės programa bus paskelbta vėliau. Tačiau antrąją kelionės dieną Šventojo Tėvo laukia „staigmena“: gegužės 6-ąją visoje Bulgarijoje oficialiai švenčiamas šv. Jurgis, kurio vardu pakrikštyta šimtai tūkstančių bulgarų, taip pat popiežius Pranciškus. Be to, šv. Jurgis yra Bulgarijos ginkluotųjų pajėgų dangiškasis globėjas.

Popiežius ortodoksų daugumos Bulgarijoje lankysis sostinėje Sofijoje ir Rakovskio mieste, kurio katalikų bendruomenė sudaro gyventojų daugumą.

Popiežiaus kelionės į Bulgariją logotipe įrašytas taikos linkėjimas bulgariškai ir lotyniškai „Taika žemėje“ (Pacem in Terris) primena kitą popiežių, šv. Joną XXIII, dešimtmetį gyvenusį Bulgarijoje ir pelniusį neblėstančią bulgarų pagarbą.

„Pacem in Terris“ – taip pavadinta paskutinė popiežiaus šv. Jono enciklika yra mokymas apie tautų taiką, paremtas keturiais principais: tiesa, teisingumu, meile ir laisve.

„Kaip matome logotipe“, – parašė vyskupai laiške tikintiesiems, – „popiežiaus kelionę į Bulgariją lydės taikos ženklas, taikos Bulgarijoje, regione ir pasaulyje, taikos, kuri priklauso nuo mūsų rankų ir gali tapti mūsų maldų vaisiumi.“

Po vizito Bulgarijoje popiežius Pranciškus tęs kelionę į kaimyninę Makedoniją, lankysis sostinėje Skopjėje. Nors „Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija“ neturi priėjimo prie jūros, kelionės logotipe po laiminančia popiežiaus Pranciškaus figūra pavaizduotos į tekantį vandenį panašios trys melsvos juostos. Tačiau šis simbolis neturėtų klaidinti – tokios pat melsvos juostos įaustos į vienos iš garsiausių šių laikų šventųjų, Kalkutos Motinos Teresės, seserų vienuolių abitus.

Kelionės logotipe šios juostos simbolizuoja šv. Motinos Teresės gimimq Makedonijoje. Kaip žinia, albanų kilmės Kalkutos Motina Teresė (Anjezë Gonxhe Bojaxhiu) gimė dabartinės Makedonijos sostinėje Skopjėje 1910 metais. Ji buvo pakrikštyta Skopjės Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje, kuri dabar yra katalikų katedra.

Šv. Motina Teresė, po dvidešimties vienuolystės metų, suvokusi, kad jos vienuoliniam gyvenimui skirtas dar vienas pašaukimas, į jį atsiliepė ir 1948 metais apsivilkusi nauju abitu – paprastu balta sariu su trimis mėlynomis juostomis, išėjo į Kalkutos gatves tarnauti Kristui vargingiausių vargingiausiuose.

„Nebijok, mažoji kaimene“. Šie kelionės logotipe įrašyti Luko Evangelijos žodžiai lydės popiežių Pranciškų ir Makedonijos katalikų „mažąją kaimenę“ Šventojo Tėvo kelionės Makedonijoje metu – gegužės 7 d. (SAK / Vatican News)

2018 gruodžio 14, 15:23