Paieška

Popiežius Pranciškus ir t. Enzo Bianchi, Bose vienuolyno steigėjas Popiežius Pranciškus ir t. Enzo Bianchi, Bose vienuolyno steigėjas 

Popiežius sveikinimo laiškas Bose vienuolyno steigėjui t. Enzo Bianchi

Bose vienuolynui priklauso apie aštuoniasdešimt vienuolių, moterų ir vyrų, katalikų ir kitų konfesijų krikščionių. Bendruomenės broliai ir seserys vienuoliai laikosi celibato ir dalijasi bendruomeniniu gyvenimu klusnumo Evangelijai dvasia. Ypatingas vienuolyno uždavinys – ugdyti ekumeninį dialogą.

Popiežius laišku pasveikino Bose vienuolyno steigėją t. Enzo Bianchi vienuolyno įkūrimo penkiasdešimtmečio proga. Šventasis Tėvas pasidžiaugė bendruomenės įsipareigojimu rengti kelią krikščioniškų Bažnyčių vienybei, svetingumo tarnyste visiems be išlygų, tiek tikintiesiems, tiek netikintiesiems, atidumu ieškantiems supratimo ir paguodos, taip pat krikščioniškosios įžvalgos patarnavimu jaunimui, ieškančiam savo vaidmens visuomenėje.

„Daug yra jūsų tikėjimo ir meilės darbų vaisių, tačiau dauguma jų žinomi tik vienam Viešpačiui“, – parašė Šventasis Tėvas Pranciškus.

Enzo Bianchi, Bose vienuolyno steigėjas ir buvęs ilgametis prioras, Vatikano II Susirinkimo pabaigos dieną žengė lemiamą žingsnį savo vienuolinio pašaukimo kelyje – po ekonomikos ir prekybos studijų Turine išvyko į atokią Ivrėjos municipaliteto vietovę Magnano su mintimi steigti naują monastinę bendruomenę. Netrukus susiformavo būsimos bendruomenės branduolys: 1968 m. Bose apsigyveno keli broliai ir seserys, tuo metu steigėjas Enzo Bianchi parašė vienuolyno regulą.

Popiežius laiške palinkėjo, kad vienuolyno įsikūrimo penkiasdešimtoji sukaktis taptų malonės šaltiniu visiems bendruomenės nariams, taip pat  dabartiniam vienuolyno priorui Luciano Manicardi, Bose svečiams, bičiuliams ir visiems, kurie dalijasi vienuolyno charizma.

„Sukakties minėjimas tepaskatina intensyviau apmąstyti savo pašaukimą ir misiją, pasikliauti Šventąja Dvasia, kad jos stiprinami ir drąsinami kupini pasitikėjimo tęstumėte pašaukimo kelionę!“, – parašė popiežius Pranciškus, patikindamas, jog meldžiasi, „kad vienuoliai laikytųsi pradinės intuicijos: kad nuosaikus vienuolių gyvenimas būtų šviesus evangelinio radikalumo liudijimas, kad broliškas gyvenimas meilėje būtų ženklas, jog vienuolynas yra bendrystės namai, kuriuose visi gali būti priimami kaip priimamas pats Kristus“.

Popiežius paragino Bose vienuolius pirmiausiai savo tarpe liudyti evangelinę meilę:

„Bendruomenės vyresnieji tebūna padrąsinimas jauniesiems; jaunimas tegloboja vyresniuosius, nes jie  – brangus išminties ir atkaklumo turtas. Taip gyvendami savo tarpe galėsite būti kilniaširdžiais kitiems – ypač viltį praradusiems vargstantiesiems. Būkite atidūs mažiesiems, paskutiniesiems, piligrimams ir svetimšaliams: jie yra patys silpniausi Jėzaus kūno nariai“.

Bose vienuolyno steigėjas t. Enzo Bianchi nuo 2014 metų yra Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos patarėjas, Šventojo Sosto katalikų kultūrinio bendradarbiavimo su Ortodoksų ir Rytų Bažnyčiomis komiteto tarybos narys, Tarptautinės religijos mokslų akademijos Briuselyje ir Tarptautinės krikščionių ir žydų tarybos Londone narys. Jis yra buvęs Šv. Jono Pauliaus II sudarytos delegacijos, įpareigotos padovanoti ir nuvežti Maskvos patriarchui Aleksijui II Kazanės Dievo Motinos paveikslą 2004 metais, narys, popiežiaus Benedikto XVI skyrimu buvo Vyskupų Sinodų, skirtų Dievo Žodžiui (2008 m.) ir Naujajam evangelizavimui (2012 m.), ekspertas, popiežiaus Pranciškaus kvietimu dalyvavo ką tik pasibaigusiame Vyskupų Sinode, skirtame jaunimui, tikėjimui ir pašaukimo atpažinimui, dirbo toje pačioje Sinodo darbo grupėje, kurioje darbavosi ir Lietuvos Vyskupų konferencijos deleguotas Sinodo tėvas vysk. Darius Trijonis.

Bose vienuolyno centriniai namai yra prie Bose miestelio šiaurinėje Italijoje, dar kelios bendruomenės gyvuoja centrinėje ir pietinėje Italijoje ir Jeruzalėje. (SAK / Vatican News)

2018 lapkričio 12, 16:45