Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Obidos vyskupui Bernardo Bahlmannui Popiežiaus audiencija Obidos vyskupui Bernardo Bahlmannui 

Popiežius palaimino Amazonijos laivo-ligoninės projektą

Popiežius pirmadienį palaimino Brazilijos vyskupo jam pristatytą laivo-ligoninės Amazonijos regione projektą ir ta proga pasiuntė savo ypatingą palaiminimą Amazonijos gyventojams.

Pranciškonas, Obidos vyskupas Bernardo Bahlmann, privačioje audiencijoje pirmadienį pristatė popiežiui Pranciškui laivo-ligoninės „Popiežius Pranciškus“ projektą. Šiaurinės Brazilijos Para valstijos vyskupas ir jį lydintys tėvai pranciškonai popiežiui parodė laivo-ligoninės modelį ir projekto video pristatymą.

Vokiečių kilmės Brazilijos vyskupas pripažino, jog projektas ambicingas: laivas-ligoninė maždaug tūkstančio kilometrų ruože teiks medicinos paslaugas keliems tūkstančiams paupio bendruomenių dvylikoje apskričių, aptarnaus nemažiau kaip 700 000 žmonių.

Audiencijos pabaigoje popiežius įrašė video sveikinimą Amazonijos gyventojams.

„Nuoširdžiai, visa širdimi, sveikinu visas Amazonijos tautas ir visus gyventojus. Su ypatinga meile sveikinu visus, kurie rūpinatės savo kraštu, jį mylite, mylite aplinką ir Dievą. Ženkite pirmyn! Sveikinu visus, dirbančius dėl laivo-ligoninės, kuri teiks tiek daug gero [...]. Meldžiuosi už jus ir prašau melstis už mane. Viešpats telaimina jus!“, – pasakė video žinioje popiežius Pranciškus ir suteikė palaiminimą.

* * *

Projektas Brazilijoje laivas-ligoninė „Popiežius Pranciškus“ primena garsaus lietuvio misionieriaus kun. Aleksandro Bendoraičio ne vieną dešimtmetį Amazonijoje vykdytas gydymo, slaugymo ir ugdymo misijas, viena kurių buvo jo įkurta plaukiojanti poliklinika „Lituania“. Kun. Bendoraitis, kurį čiabuviai vadindavo „El padre medico“ (Tėvu gydytoju) su bendradarbiais lietuviais misionieriais laive gydė Amazonijos paupio gyventojus.

Tarp kunigo Aleksandro Bendoraičio bendradarbių įvairiose Amazonijos vietovėse Brazilijoje ir Bolivijoje buvo misionieriai kun. Kazys Jurgis Bėkšta, vienuolė sesuo Ksavera Emilija Šakėnaitė, daktaras Vytas Kiaušas ir sesuo Liucija Maziliauskaitė. Pasak jėzuito t. Antano Saulaičio, „norint aprašyti lietuvių misionierių  veiklą, reikėtų plačios studijos ir daugybės tomų. Jų gyvenimas ir darbas yra Lietuvos ir Lietuvos Bažnyčios istorijos dalis“.

Lapkričio 22 dieną sukanka kun. Aleksandro Bendoraičio mirties dvidešimtosios metinės. Jis mirė Guyaramerin, mažame Amazonijos miestelyje Bolivijoje 1998 metais. (SAK / Vatican News)

Popiežiaus sveikinimas Amazonijos gyventojams
2018 lapkričio 06, 17:01