Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Shahbaz Bhatti fundacijai Popiežiaus audiencija Shahbaz Bhatti fundacijai  (@VaticanMedia)

Popiežiaus audiencija Asia Bibi gynėjams

Lapkričio 30 dieną popiežius audiencijoje priėmė Shahbaz Bhatti fundacijos narius. Shahbaz Batti buvo iškilus Pakistano politikas, federalinis ministras mažumų reikalams, katalikas, vienas iš nedaugelio krikščionių, užėmusių tokias aukštas pareigas šioje islamiškoje valstybėje. Jis buvo nužudytas 2011 m. kovo 2 d. už tai, kad stojo ginti piktžodžiavimu melagingai apkaltintą ir mirties bausme nuteistą moterį krikščionę Asia Bibi. Kiek anksčiau buvo nužudytas kitas moters gynėjas – musulmonas gubernatorius Salmanas Taseeras.

Po devynerių metų bylinėjimosi šių metų spalio pabaigoje Pakistano Aukščiausias Teismas Asia Bibi išteisino. Tai įsiutino islamistus ekstremistus, kurie įvairiuose miestuose blokavo kelius, aikštes, prekyvietės, kai kur surengė riaušes ir pažadėjo, kad patys įvykdys mirties nuosprendį: ne vien Asia Bibi, bet ir tiems, kurie drįso ją ginti ir ją išteisinti. Šiuo metu moteris ir jos šeimos nariai yra slepiami, o ją gynęs advokatas skubiai paliko šalį.

Tokia yra aplinka, kurioje Shabaz Bhatti fundacija darbuojasi. Į popiežių kreipėsi Paul Bhatti, vyresnysis Shahbazo Bhatti brolis, kuris tęsia jo misiją.

„Dažnai krikščionys tampa melagingų kaltinimų, tarp jų piktžodžiavimu, aukomis, kaip kad išgarsėjusiu Asia Bibi atveju“, – sakė jis, pasidžiaugdamas, kad ji pagaliau išlaisvinta. Anot jo, tai tiesos, teisingumo ir jo brolio liudijimo pergalė.

Pakistanietis krikščionis papasakojo, kad siekia atidaryti konsultacijų langelius ten, kur yra didžiausios krikščionių bendruomenės Pakistane. Trys jau atidaryti padedant Katalikų Bažnyčiai Italijoje.  Norima atidaryti dar keturis. Šiuose langeliuose konsultuojami tie, kurie yra diskriminuojami ir kaltinami, o apsiginti negali dėl lėšų trūkumo, dėl didelio ar visiško neraštingumo. Fundacija taip pat stengiasi priešintis ekstremistinei ideologijai, kuri išplauna smegenis net vaikams, įtikindama juos dėl šios ideologijos gyventi, mirti ir žudyti.

„Broliai ir seserys, nuoširdžiai sveikinu jus ir per jus – visus Pakistano krikščionis, ypač tuos, kurie gyvena sunkiausiomis sąlygomis“, – atsakė Šventasis Tėvas. Pranciškus pasidžiaugė, kad Shahbaz Bhatti ir jo drąsi auka yra atsimenama ir vertinama. Jam tinka ši Evangelijos eilutė: „jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių“ (Jn 12, 24).

Vienas iš krikščionių kančių vaisių yra tokių asociacijų ir grupių, kaip fundacija Shahbaz Bhatti, skaičiaus didėjimas. Jos tarnauja taikai ir teisingumui, siekia broliškumo, nepaisant religijos, kultūros ir kalbos skirtumų. Popiežius padėkojo ir toms šiaurės Italijos vyskupijoms, kurios parėmė fundacijos darbą.

„Linkiu, kad remiami maldos ir apčiuopiamo solidarumo išplėstumėte savo darbą visose Pakistano zonose, kuriose krikščionių ir kitos mažumų yra daugiausia ir kur jie, deja, neretai diskriminuojami, patiria piktnaudžiavimus ir prievartą. Tegul jūsų skiriamasis ženklas būna tas, kuris spindi Shahbazo Bhatti ir kitų mūsų laiko kankinių liudijime: nuolankus ir drąsus tikėjimas į Viešpatį Kristų, sugebėjimas sėti meilę ten, kur neapykanta. O tai yra ne mūsų, bet Dvasios darbas ir todėl prašau Mergelę Mariją, kad jums padėtų būti visada  Jai atviriems ir klusniems“, – sakė popiežius Pranciškus audiencijos dalyviams. (RK / Vatican News)

2018 lapkričio 30, 16:55