Vatican News
Popiežius ir Šventojo Kapo ordino nariai Popiežius ir Šventojo Kapo ordino nariai  (Vatican Media)

Popiežiaus audiencija Šventojo Kapo ordinui

Penktadienį popiežius Pranciškus priėmė Jeruzalės Šventojo Kapo ordino vadovus – Didįjį magistrą kard. Edwiną O’Brieną, pro-priorą arkivysk. Pierbattista Pizzaballa ir kas keletą metų sušaukiamo suvažiavimo dalyvius.

„Dėkoju jums už daugybę dvasinių ir karitatyvinių iniciatyvų, kurių imatės Šventosios Žemės gyventojų labui“, – sakė popiežius Palestinos krikščionis remiančio ordino nariams. Popiežius paminėjo ordino remiamas įvairias pastoracines ir kultūrines programas, o visų pirma kartu su Jeruzalės Lotynų patriarchatu teikiamą pagalbą pabėgėliams. Šventasis Tėvas taip pat prašė neužmiršti, kad vienas svarbių ordino tikslų yra jo narių krikščioniškas gyvenimas. Ordino narių dvasingumas ir jų veiklos sėkmė yra tarpusavy susiję. Dėl to svarbu, kad visi riteriai ir damos puoselėtų artimą asmeninį ryšiu su Jėzumi malda, Šventojo Rašto meditacija, Bažnyčios mokymo studijomis. „Neužmirškite“, – sakė popiežius, – „kad nesate filantropinė organizacija, siekianti tik savo globotinių materialinės ir socialinės gerovės, bet jūsų veiklos centras ir tikslas yra evangelinė artimo meilė, kuria liudijame, su kokiu gerumu ir rūpestingumu Dievas myli kiekvieną žmogų“. „Sunkumų slegiamiems žmonėms teikiamą materialinę pagalbą visada telydi ir jūsų malda. Prašykite, kad visada jus globotų Palestinos Švenčiausioji Mergelė. Ji, rūpestinga Motina, Krikščionių pagalba, visus teužtaria varguose ir teguodžia skausme“.

* * *

Jeruzalės Šventojo Kapo riterių ordinas save kildina iš vienuoliktojo amžiaus Jeruzalės Šventojo Kapo bazilikos kanauninkų, kurie rinkdavosi maldai Kristaus palaidojimo vietoje ir rūpinosi į Jeruzalę atvykstančiais maldininkais. Ilgainiui jie tapo vienu iš kelių tuo metu Jeruzalėje susiformavusių karinių dalinių, saugojusių maldininkus ir gynusių miestą.

Vis dėlto, skirtingai negu Maltos ordinas ar Vokiečių ordinas, išsaugoję nenutrūkstamą tradiciją, Šventojo Kapo ordinas iki mūsų dienų neišliko. Jis buvo atkurtas tik devynioliktojo amžiaus vidury. Tiksliau sakant, remiantis maldininkus Jeruzalėje kitados globojusių ir gynusių riterių tradicija, devynioliktojo amžiau viduryje buvo įkurta nauja Jeruzalės Šventojo Kapo ordino vardu pavadina filantropinė organizacija, paskirtimi ir veikla susieta su Jeruzalės Bažnyčia. Jeruzalės Šventojo Kapo riterių ordiną įkūrė popiežius Pijus IX, 1847 m. įkurdamas Jeruzalės Lotynų patriarchatą. Iš pradžių ordino Didžiaisiais magistrais buvo skiriami Jeruzalės Lotynų patriarchai. Nuo 1949 m. Jeruzalės Šventojo Kapo ordinui vadovauja popiežiaus skiriami kardinolai. Nuo 2011 m. Didysis magistras yra kard. Edwin O’Brien. Ordino narių visame pasaulyje yra apie 30 tūkst.  (JM / VaticanNews)

2018 lapkričio 16, 13:40