Paieška

Vatican News
Šv. Petro bazilika Šv. Petro bazilika  (Foto: Padre Jozef Bartkovjak)

Popiežiaus pamaldų programa ateinantiems trims mėnesiams

Šventojo Sosto ceremonmeisteris prel. Guido Marini paskelbė popiežiaus Pranciškaus liturginį kalendorių ateinantiems trims mėnesiams.

Lapkričio pradžioje Bažnyčia meldžiasi už mirusius tikinčiuosius. Vėlinių dienos, lapkričio 2-osios, popietę popiežius Pranciškus aplankys Romos naująsias kapines – Cimitero Laurentino – esančias miesto pietiniame pakrašty, ir 16 val. Romos laiku aukos Mišias už mirusius. Lapkričio 3 d. rytą popiežius Pranciškus Vatikano bazilikoje aukos Mišias už mirusius kardinolus ir vyskupus.

Lapkričio 18 d. – Trisdešimt trečiąjį eilinį sekmadienį – bus minima Pasaulinė vargstančiųjų diena.  Šia proga popiežius Pranciškus aukos Mišias Vatikano Šv. Petro bazilikoje. Pradžia – 10 val. Romos laiku.

Gruodžio 8-ąją – Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną – popiežius Pranciškus dalyvaus tradiciniame Dievo Motinos pagerbime Romos Ispanijos aikštėje, prie kolonos, pastatytos Nekaltojo Prasidėjimo dogmos paskelbimo proga.

Gruodžio 12-osios pavakare popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje aukos Gvadalupės Švč. M. Marijos šventės Mišias, kuriose, kaip paprastai, dalyvaus Romoje gyvenantys imigrantai iš Lotynų Amerikos, taip pat to žemyno šalių diplomatai ir piliečiai.

Gruodžio 24-ąją popiežiaus vadovaujamos Kalėdų Nakties Mišios Šv. Petro bazilikoje prasidės 21.30 val. Romos laiku. Kalėdų iškilmės vidudienį, iš Vatikano bazilikos balkono, popiežius perskaitys kalėdinę žinią ir suteiks palaiminimą „Urbi et orbi“ (Miestui ir pasauliui).

Gruodžio 31-ąją, 17 val. Romos laiku, Šv. Petro bazilikoje prasidės padėkos mišparai už 2018 metus. Sausio 1-osios rytą Šventasis Tėvas aukos Švč. M. Marijos – Dievo Gimdytojos – iškilmės Mišias. Kartu bus minima ir 52-oji Pasaulinė taikos diena.

Sausio 6 d. popiežius Pranciškus aukos Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmės Mišias, užbaigsiančias Kalėdų liturginį metą.

Sausio 13 d., Viešpaties Krikšto sekmadienį, popiežius aukos Mišias Vatikano Apaštališkųjų rūmų Siksto koplyčioje ir jų metu krikštys kūdikius.

Sausio mėnesio programą užbaigs popiežiaus kelionė į Panamą 23 – 28 dienomis ir dalyvavimas Pasaulio jaunimo dienose.  (JM / VaticanNews)

2018 spalio 23, 17:19