Paieška

Vatican News
Popiežiaus bendroji audiencija Popiežiaus bendroji audiencija 

Popiežiaus katechezė apie Dievo įsakymą „Nežudyk!“

Po kelionės į Baltijos šalis ir Vyskupų Sinodo atidarymo, šio trečiadienio rytą vykusios bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus sugrįžo prie katechezių ciklo, skirto Dekalogui, ir kalbėjo apie penktąjį Dievo įsakymą „Nežudyk!“.

„Šis aiškus ir kategoriškas įsakymas yra tarsi gynybinė siena, sauganti pamatinę žmonių santykių vertybę“, – sakė Pranciškus. „Apie kokią pamatinę vertybę čia kalbama? Apie gyvybės vertybę, kuria remiasi visi žmonių santykiai. Dėl to ir turime įsakymą „Nežudyk!“ Tą patį galima pasakyti ir kitaip: viso pasaulyje esančio blogio pagrindas yra gyvybės niekinimas, pagarbos žmogaus gyvybei stoka“.

Pasak popiežiaus, į žmogaus gyvybę kėsinasi ne tik karai, bet taip pat visų rūšių organizuotas žmogaus išnaudojimas, spekuliavimas kūrinija, atmetimo kultūra, skandalingas skurdas, su žmogaus orumu nesuderinamas gyvenimas, kurį kenčia daug dabartinio pasaulio gyventojų.

Popiežius paminėjo ir su žmogaus gyvybės vertybe nesuderinamą požiūrį, pasak kurio kitų teisių gynimas gali pateisinti žmogaus gyvybės nutraukimą motinos įsčiose. „Kaip gi galima vadinti terapiniu, civilizuotu ar žmonišku veiksmą, kuris žudo vos užsimezgusią bejėgę gyvybę? Aš jus klausiu: teisinga sunaikinti žmogaus gyvybę, norint išspręsti problemą? Ar teisinga? Teisinga ar ne? Ar galima pasamdyti žudiką, kad jis išspręstų problemą? Neleistina, negalima žudyti žmogaus, nors ir mažo, kad išspręstume problemą. Tai būtų kaip pasisamdyti žudiką“.

„Iš kur visa tai? Iš kur tiek smurto ir neapykantos gyvybei? Iš baimės. Kito žmogaus priėmimas meta iššūkį individualizmui“, – sakė Pranciškus. „Pagalvokime apie tuos atvejus, kai paaiškėja, kad gimstantis vaikelis serga sunkia liga. Tokiais dramatiškais atvejais reikia padėti tėvams, reikia solidarumo, kad jie sugebėtų įveikti suprantamą baimę. Deja, dažnai tokiais atvejais jie sulaukia tik skuboto patarimo nutraukti nėštumą. O juk „nutraukti  nėštumą“ reiškia tiesiog „nužudyti“.

Pasak popiežiaus, sergantis kūdikis panašus į visus kitus žmonės, kuriems reikia pagalbos, į senelius, kuriems reikia globos, vargstančiuosius. „Žmogus, į kurį žiūrima kaip į problemą, iš tiesų yra Dievo dovana. Jis gali mums padėti išsikapanoti iš egoizmo ir augti meile. Susitikimas su pažeidžiama gyvybe padeda mums išsivaduoti iš uždarumo ir atrasti meilės džiaugsmą“.

Kas žmogų skatina negerbti gyvybės? Šio pasaulio stabai, – atsako popiežius, – pinigai, valdžios ir sėkmės troškimas. Tačiau šiais parametrais neįmanoma pamatuoti gyvybės vertės. Vienintelis  matas yra meilė. „Ta meilė, kuria Dievas myli gyvybę. Meilė, kuria Dievas myli kiekvieną gyvybę“.

Dievo meilę žmogaus gyvybei mums paaiškina Kristaus auka – jo tapimas žmogumi, jo prisiimta kančia, atmetimas, neturtas, silpnumas, kryžius. „Kiekviename sergančiame kūdikyje, kiekviename silpname senelyje, kiekviename nevilties genamame migrante, kiekvienoje pažeidžiamoje gyvybėje Kristus ateina pas mus, ieško mūsų širdies, nori ją atverti meilės džiaugsmui“. Kiekviena žmogaus gyvybė yra vertinga. Jos vertė – pralietas Kristaus kraujas. „Nevalia niekinti to, ką Dievas taip labai myli“, – sakė popiežius.

„Turime sakyti visiems pasaulio vyrams ir moterims: neniekinkite gyvybės! – kito gyvybės, savo gyvybės, nes ir jai galioja įsakymas „neuždyk“. Sakykime jaunimui: neniekink savo gyvenimo, neatmesk to, ką Dievas sukūrė. Tu esi Dievo kūrinys! Nemenkink savęs, nepasiduok į mirtį vedančioms priklausomybėms“.

Nematuokime savo gyvybės vertės pagal apgaulingus pasaulio kriterijus, bet priimkime save ir kitus, suprasdami,  kad visi esame Dievo kūriniai. Dievas myli gyvybę. Visi esame jam tokie brangūs, kad jis atidavė už mus savo Sūnų. „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3,16).  (JM / VaticanNews)

Popiežius: Abortas – kaip pasamdyti žudiką
2018 spalio 10, 12:54