Paieška

Vatican News
Popiežiaus žinia religijoms: negindami taikos išsižadame savęs Popiežiaus žinia religijoms: negindami taikos išsižadame savęs 

Maldos už taiką susitikimas Bolonijoje. Popiežiaus žinia

Šiomis dienomis Bolonijoje surengtas jau tradiciniu tapęs ir šv. Egidijaus bendruomenės Italijoje sukviečiamas Maldos už taiką susitikimas „Asyžiaus dvasioje“, pirmą kartą organizuotas prieš 32 metus. Per daugiau nei tris dešimtmečius ši iniciatyva išaugo: trims dienoms į Boloniją atvyko apie tris tūkstančius delegatų, atstovaujančių įvairias krikščioniškas konfesijas, įvairias pasaulio religijas. Kaip ir pirmojo, taip ir šio susitikimo didysis siekis yra parodyti, jog religijos remia ne karą, o taiką. Tad ir šio susitikimo pagrindinė tema yra „Taikos tiltai“, kuomet statomi atskyrimo mūrai.

Kaip pranešama šv. Egidijaus bendruomenės komunikate, tarp pagrindinių pranešėjų yra jos steigėjas Andrea Riccardi, didysis Al Azharo universiteto Kaire, sunitiškojo islamo centro, imamas Ahmad Al-Tayyeb, sirų ortodoksų patriarchas Ignacas Aphremas II, Prancūzijos vyriausias rabinas Haim Korsia, Europos Parlamento primininkas Antonio Tajani.

Tarp dalyvių – garsiojo Jungtinių Valstijų pilietinių teisių gynėjo Martino Liuterio Kingo, nužudyto ir tapusiu Amerikos simboliu, duktė Bernice, taip pat tėvas Alejandro Solalinde, bebaimis kovotojas tiek prieš narkomafiją, tiek prieš valstybės korupciją Meksikoje, migrantų globėjas, tūkstančiams psichinių ligonių per beveik keturias dešimtis metų padėjęs filantropas iš Benino Grégoire Ahongbonon.    

Bažnyčių vyresniuosius, didžiųjų pasaulio religijų lyderius Bolonijoje pasveikino popiežius Pranciškus. Pasak jo, šiemetinio susitikimo tema „Taikos tiltai“ yra kvietimas kurti sąveikas, kurios leidžia iš tiesų susitikti ir ryšius, kurie vienija, taip pat kelius, kurie leidžia įveikti konfliktus ir priešiškumą.

„Globaliame pasaulyje, kuriame vis lengviau didinti atstumus ir užsidaryti savo interesuose, esame kviečiami kartu įsipareigoti jungti asmenis ir tautas. Skubu kartu kurti bendrumo atmintį, kuri gydo istorijos žaizdas, skubu nerti taikaus sugyvenimo siūlus dėl ateities“, - pabrėžė Pranciškus ir tęsė: „Negalime pasiduoti karo demonui, terorizmo beprotystei, apgaulingai gyvenimą ryjančiai ginklų jėgai. Negalime leisti, kad abejingumas užvaldytų žmones, padarydamas juos blogio bendrininkais, to pasibaisėtino blogio, koks yra karas, kuris žiauriausiai nuskriaudžia skurdžiausius ir silpniausius. Negalime išsiginti savo atsakomybės, dar didesnės tikintiems, širdyje saugoti visų gėrį ir neapsiriboti tik savuoju gyvenimu taikoje. Jei religijos neina taikos keliais, paneigia pačios save. Jos negali nestatyti tiltų To Vardu, kuris nenuilstamai sujungia Dangų ir žemę. Mūsų skirtingumas neturi mūsų sukiršinti: iš tiesų tikinčiojo širdis ragina visur ir visada atverti bendrystės kelius“.

Popiežius Pranciškus pabrėžė didelę religinių lyderių ar vyresniųjų atsakomybę vaduojantis iš nepasitikėjimo, fundamentalizmo ir neapykantos jungų. Pirmiausia jie patys turi būti tvirti dialogo tiltai, kūrybingi taikos tarpininkai. Didžiulę atsakomybę neša tautų lyderiai, kurie neturi apsiriboti vien savo interesais, tačiau sąžinėse girdėti vargšų ir jaunų kartų taikos prašymą.

„Norėčiau jus paskatinti drąsiai įtraukti būtent jaunuolius, kad augtų taikos mokykloje, taptų taikos kūrėjais ir ugdytojais. Šiomis dienomis katalikų Bažnyčia ypatingu būdu klausia savęs apie jaunąsias kartas. Pasaulis kuriame jos gyvena dažnai atrodo kaip jų ateičiai priešiška vieta, smurtaujantis prieš silpnuosius: daugybė iš jų dar nepažino taikos ir nežino kas yra orus gyvenimas. Kaip tikintieji, turime išgirsti stiprų jų širdyse kylantį taikos šauksmą, kartu kurti ateitį, kuri jiems priklauso. Todėl būtina kurti tiltus tarp kartų, kuriais būtų galima eiti susikibus ir klausant vienas kito“.

Užbaigdamas savo žinią popiežius Pranciškus kreipiasi į pačius jaunuolius, ragindamas netylėti ir perspėti vyresnes kartas  nesirinkti sienų, nedraugiškumo ir karo kelių. (RK/Vatican News)

2018 spalio 15, 15:37