Paieška

Vatican News
Pranciškus ir slovakų piligrimai Pranciškus ir slovakų piligrimai  (Vatican Media)

Jubiliejų švenčiantys slovakai graikų katalikai pas popiežių

Rugsėjo pabaigoje graikų katalikų bendruomenė Slovakijoje šventė savosios – Prešovo - eparchijos dviejų šimtų metų jubiliejų. Eparchija buvo įsteigta 1818 metų rugsėjo 22 dieną, atskyrus jos teritoriją nuo Mukačevo arkieparchijos, šiandieninėje Ukrainoje. Pavaldi tai vienam, tai kitam centrui, prieš dešimt metų Prešovo arkieparchija tapo Bažnyčia „sui iuris“.

Švenčiant dviejų šimtmečių  jubiliejų Prešove lankėsi ir iškilmingoms šventinėms Mišioms vadovavo kardinolas Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas. Šį savaitgalį graikų apeigų katalikai slovakai atvyko padėkos piligrimystei į Romą, kur juos priėmė ir pasveikino popiežius Pranciškus.

Vienas iš pirmųjų dalykų, kuriuos pažymėjo Šventasis Tėvas, tai pačios bažnytinės bendruomenės branda, kaip liudija tapimas metropolija, pagimdęs kitas eparchijas (vyskupijas), taip pat Kanadoje. Pranciškus priminė ir du graikų katalikų eparchus Peterį Pavelą Godjič bei Vasilį Hopko, herojiškus tikėjimo liudytojus komunistų persekiojimų laikotarpiu, abu mirusius kalėjime. Abu jie šv. Jono Pauliaus II pontifikato metu buvo paskelbti palaimintaisiais.

Jų pavyzdžiu, sakė popiežius slovakų ganytojams, „skleiskite gerumą, taiką, dosnumą ir romumą, nuolankiai ir paprastai, visada išlikdami ganytojais pagal širdį Dievo, kuris yra Tėvas, eidami pėdomis Kristaus, kuris atėjo ne tam, kad jam būtų tarnaujama, bet pats tarnauti. Esu įsitikinęs, kad tokiu būdu ir jūsų kunigai bei bendradarbiai seks paskui jus su didesniu džiaugsmu ir entuziazmu, atsidavę savo tarnystei“. Vienuoliams – moterims ir vyrams – popiežius pasiūlė Metodo Dominiko Trčkos, taip pat tikėjimo kankinio komunistinio persekiojimo metu, pavyzdį.

Pranciškus kreipėsi į graikų apeigų katalikų kunigus – pasirinkusius šeimą arba celibatą, taip pat vienuolius, dėkodamas už jų darbą Dievo tautoje. Jis pridūrė, jog „kunigų šeimos šiandien turi atskirą misiją, kai abejojama arba tiesiogiai puolamas pats šeimos idealas: jūs pateikite sveiką ir pavyzdinį gyvenimo liudijimą“. Popiežius priminė, jog, be palaimintųjų vyskupų, būta ir daug kitų herojiškų pavyzdžių praėjusio amžiaus persekiojimuose. Šiandien, sakė popiežius, „jūsų kartai tenka parodyti tokia pat ištikimybę, galbūt ne tiesioginio ir smurtingo persekiojimo, tačiau kitokių sunkumų ir pavojų akivaizdoje. Šiandien kunigai ir seminaristai – kuriuos taip pat sveikinu – yra gundomi dviejų priešingų tendencijų: sekuliarizmo, dėl kurio gali supasaulėti, arba netiesaus, kartais net Evangelijai priešingo būdo suvokti savo bažnytinį vaidmenį, panirstant į sterilų klerikalizmą“.

Kreipdamasis į visus graikų apeigų katalikų tikinčiuosius Slovakijoje popiežius Pranciškus linkėjo jiems atsiminti savąjį orumą ir didžiuotis savo tapatybe. „Jus drąsinu saugoti savąją bizantiškąją tradiciją, kurią ir aš jaunystėje pažinau ir išmokau vertinti. Atskleiskite ją ir pilnai išgyvenkite, kaip mokė Vatikano II Susirinkimas, skirdami dėmesį evangelizavimo keliams ir katechezėms, kuriuose anksčiau nei ganytojai svarbų vaidmenį atlieka tėvai ir seneliai, iš kurių išmokome pirmųjų maldų ir krikščioniškosios gyvenimo prasmės. Ačiū tėveliams, mamoms, seneliams ir visiems čia esantiems ugdytojams už jūsų nepakeičiamą liudijimą!“ – sakė popiežius Pranciškus. – „Dėkoju jums ir visus laiminu“. (RK / Vatican News)

2018 spalio 06, 12:53