Paieška

Popiežiaus audiencija naujiems vyskupams Popiežiaus audiencija naujiems vyskupams 

Popiežius vyskupams: Ką galite padaryti, kad Bažnyčios veidas būtų šventesnis?

„Kiekvienas iš jūsų nuolankiai pažvelkite į savo vidų ir savęs paklauskite kuo galite prisidėti, kad Bažnyčios veidas būtų šventesnis“, - šiais žodžiais popiežius Pranciškus kreipėsi į neseniai konsekruotus naujus vyskupus, dalyvavusius jiems skirtuose kursuose.

Popiežiaus audiencija ketvirtadienį baigėsi visą savaitę Romoje vykę kursai, skirti per pastaruosius vienerius metus konsekruotiems naujiems vyskupams. Kasmet beveik lygiagrečiai vyksta kursai vyskupams iš misijų kraštų, kurių vyskupijos yra Tautų evangelizavimo kongregacijos žinioje, bei kursai vyskupams iš savarankiškų vyskupijų, kurių reikalus Vatikane kuruoja Vyskupų kongregacija. Kursai vyskupams iš misijų kraštų pasibaigė jau praeitą savaitę. Juose dalyvavo apie šimtą naujų vyskupų. Ketvirtadienį pasibaigusiuose antros grupės kursuose dalyvavo 144 nauji vyskupai, tarp jų ir du nauji Lietuvos vyskupai – Vilniaus augziliaras vysk. Darius Trijonis ir Kauno augziliaras vysk. Algirdas Jurevičius.

Reikia eiti į pasaulį su „avinėlio širdimi“, net jei ir žinome, kad ne visa aplinka mums palanki, reikia eiti pas žmones, nes jiems šiandien, kaip niekad iki šiol, reikia ganytojo pagalbos ir padrąsinimo. Popiežius prašė naujus vyskupus nepasiduoti pesimizmui, neklausyti tų kas pranašauja nesėkmes ir nelaimes, bet drąsiai eiti pirmyn, niekada neišleidžiant Viešpaties iš akių, nes „Bažnyčia priklauso ne mums, bet Dievui! Jis buvo prieš mus ir bus po mūsų“.

Popiežius taip pat prašė naujus vyskupus nebėgti nuo Kristaus žaizdų savo tarnystėje sutinkamuose žmonėse, nevengti skausmo, skurdo, neteisingumo sukeltų žaizdų, taip pat ir tų žaizdų, kurios atsivėrė dėl nuodėmių, neretai ir dėl Bažnyčios vaikų padarytų nuodėmių. Reikia atsakyti į visus keliamu klausimus. „Tačiau mūsų atsakymai niekur neves, jei neišnagrinėsime ir tos dvasinės tuštumos, kuri sudarė sąlygas skandalingiems nuopuoliams, jei aiškiai nekalbėsime apie tą egzistencinę tuštumą, kuri pastūmė į nuopuolius, jei nebandysime atsakyti kodėl Dievas buvo nutildytas, kodėl jis buvo pašalintas iš tam tikrų gyvenimo aplinkybių, tarsi jo išvis nebūtų“.

Pranciškus ragino neseniai tarnystę pradėjusius vyskupus karštai mylėti Bažnyčią, visą laiką atsimenant, kad „ne mes patys esame mūsų mažojo meilės indėlio autoriai, bet Dievas“. Vyskupo „mažąjį šventumą“ palaiko visiškas jo pasitikėjimas Dievu. Sutikdami vyskupą žmonės visada teturi galimybę prisilieti prie Dievo grožio. (JM / VaticanNews)

Popiežius vyskupams: Mylėkite Bažnyčią
2018 rugsėjo 13, 17:12