Paieška

Popiežius sekmadienio vidudienį. Jėzaus sekimas – džiaugsmas ir auka

„Jei norime sekti Jėzumi, negana tik žodžių, bet reikia konkrečių pasirinkimų ir darbų“, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą komentuodamas Mišių Evangeliją.

Kas yra Jėzus? Ką žmonės apie jį sako? Bet visų pirma - kuo jį laiko patys artimiausi sekėjai, apaštalai? Tai didieji klausimai, kuriuos girdėjome sekmadienio Evangelijoje. Jie buvo skirti to meto žmonėms, tačiau į klausimą „kas man yra Jėzus“ turime atsakyti ir mes kiekvienas.

„Tu esi Kristus, Mesijas“ – atsako Petras. Labai dažnai panašai atsakome ir mes. Tačiau, - sakė popiežius, -  kai Jėzus mums parodo savo kryžių, pradedame maištauti. Turime žinoti, kad neįmanoma sekti Jėzų be aukos ir išsižadėjimų. Jėzus aiškiai sako: „Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės“.

„Dažnai gyvenime dėl įvairių priežasčių pasiklystame, pametame kelią, ieškome laimės daiktuose arba elgiamės su žmonėmis kaip su daiktais. Tačiau tikrą laimę surandame tik tuomet kai sutinkame tikrą meilę, kai ji mus nustebina ir perkeičia. Meilė viską perkeičia, ji gali pakeisti ir mus. Kiekvieną iš mūsų“.

Po kartu su daugiau kaip trimis dešimtimis tūkstančių piligrimų, sekmadienio vidudienį buvusių Šv. Petro aikštėje, kalbėto „Viešpaties Angelo“, popiežius paminėjo savo vizitą šeštadienį Sicilijoje ir mafijos nužudyto kunigo palaimintojo Juozapo Puglisi minėjimą.

„Kunigo Puglisi pavyzdys ir liudijimas visiems mums padeda suprasti, kad gėris yra stipresnis už blogį, meilė – tvirtesnė už neapykantą. Viešpats telaimina Siciliją ir jos gyventojus“, sakė popiežius ir paragino visus jiems paploti. (JM / VaticanNews)

2018 rugsėjo 16, 17:07