Paieška

Rugsėjo 13 dienos "Civiltà Cattolica" numeryje paskelbti popiežiaus pokalbio su airiaus jėzuitais ištraukos Rugsėjo 13 dienos "Civiltà Cattolica" numeryje paskelbti popiežiaus pokalbio su airiaus jėzuitais ištraukos 

Popiežius Pranciškus: turime tam padaryti galą

„Padėkite Bažnyčiai Airijoje padaryti galą šiai istorijai. Ir ką galvoju, kai kalbu apie galą? Ne paprastą puslapio užvertimą, bet vaistų, atitaisymo ieškojimą, viso to, kas būtina žaizdų gydymui ir gyvenimo sugražinimui žmonėms“, - šie popiežiaus Pranciškaus žodžiai buvo ištarti apaštalinėje nunciatūroje Dubline, susitikime su keliomis dešimtimis airių jėzuitų, rugpjūčio 25 dieną. Šio neformalaus susitikimo apibendrinimas ir išsakytos mintys buvo paskelbti rugsėjo 13 dieną jėzuitų žurnale „Civiltà Cattolica“.

Į susitikimą su jėzuitais Pranciškus atėjo tuoj po susitikimo su aštuoniais lytinius išnaudojimus patyrusiais asmenimis. „Nesename laiške, kurį parašiau Dievo Tautai, kalbama apie gėdą dėl išnaudojimų. Noriu tai pakartoti ir perteikti jums čia, šiandien“, sakė savo klausytojams popiežius.

„Vieną dalyką supratau labai aiškiai: ši išnaudojimų drama, ypač kai yra plačių proporcijų ir sukelia didelį pasipiktinimą, kaip kad atvejai Čilėje ar čia, Airijoje, ar Jungtinėse Valstijose, yra lydima situacijų Bažnyčioje, kurios pasižymi elitizmu ir klerikalizmu, nesugebėjimu būti arti Dievo tautos. Elitizmas ir klerikalizmas palankūs kiekvienai piktnaudžiavimo formai. Dar anksčiau už seksualinį išnaudojimą yra piktnaudžiavimas galia ir sąžine. Dėl to jūsų prašau pagalbos. Drąsos. Būkite drąsūs! Sunku patikėti istorijomis, kurios, mačiau, buvo gerai dokumentuotos. Jas girdėjau čia, kitame kambaryje, ir likau giliai sukrėstas. Tai speciali misija jums: valyti, keisti sąžines, nebijoti dalykų pavadinti jų vardu“, - sakė popiežius, kuris vėliau, atsakydamas į kitą klausimą, papildė: “Turime pranešti teisėsaugai atvejus, apie kuriuos sužinome. Lytinis piktnaudžiavimas yra piktnaudžiavimo galia ir sąžine pasekmė, kaip sakiau pirma. Piktnaudžiavimas galia egzistuoja: kas iš mūsų nepažįsta autoritariško vyskupo? Bažnyčioje visada buvo autoritariškų vyskupų ir vienuolijų vyresniųjų. O autoritarizmas yra klerikalizmas. Kartais autoritarizmas painiojamas su autoritetingu ir ryžtingu siuntimu į misiją. Bet tai du skirtingi dalykai. Reikia įveikti autoritarizmą ir atskleisti siuntimo į misiją paklusnumą“.

Lytinių išnaudojimų tema nebuvo vienintelė Pranciškaus ir airių jėzuitų susitikime. Popiežius kalbėjo apie „Evangelijos džiaugsmą“, kuris nėra cirkas ar paviršutinis pasilinksminimas, tačiau Evangelijos gaivumas, kuris padeda eiti pirmyn ir išlaikyti ramybę. „Jėzus atėjo duoti džiaugsmą, o ne kazuistinę moralę“, pasakė popiežius. Pasak jo, Jėzus mylėjo „nusidėjėlius“, tačiau jautė baisų priešiškumą „sugedusiems“, be atgailos, be gailėjimosi. „Reikia būti gailestingojo Jėzaus atvaizdu“, - sakė Šventasis Tėvas, pateikdamas Išpažinties atvejį. Ši turi būti ne kankinimo kambarys, ne psichoanalizės studija, o išlaisvinantis ir atgaivinantis susitikimas su gailestingu Jėzumi. Kai šis susitiko su svetimavusia moterimi, neklausė „kiek ir su kuo“, tačiau pasakė – „eik ir daugiau nebenusidėk“. „Evangelijos džiaugsmas yra Jėzaus gailestingumas, Jėzaus švelnumas“.

Kaip jau ne kartą buvo minėjęs anksčiau, popiežius pridūrė, kad jau keturiasdešimt metų kiekvieną rytą sukalba šv. Tomo Moro maldą, prašant humoro malonės, sugebėjimo pasijuokti iš savęs. „Humoro jausmas yra Dvasios paguodos vaisius“, „patepimas“, - pasakė popiežius, pasak kurio tokios paguodos jėzuitui reikia, kad neliktų nevilties sausroje.

Sužinojęs, kad šiuo metu Airijoje formaciją atlieka vos keli jaunuoliai, popiežius neslėpė rūpesčio. „Kas atsitiko, kad žmonės nebesižavi mūsų gyvenimu? Turime peržvelgti savo gyvenimus, kad sulauktume vaikų. Ar jau esame sterilūs? Jei melsimės su troškimu būti vaisingais, kai atskleidžiame savo sterilumą, Viešpats suteiks vaisingumą. Pasitikėkite. Kiekvienas iš mūsų turėtų pasidžiaugti vaiku, kalbėti su anūku. O mes beveik nebeturime vaikų ir anūkų! Nepaisant visų šventųjų, kuriuos turėjome (Jėzaus) Draugijoje amžių bėgyje. Turime mąstyti ir klausti savęs: kas dedasi? Kai tiek daug jaunimo kažkur aplink... Jums rekomenduoju maldą“.

*

Grįžtant prie šios, rugsėjo 13 dienos Pranciškaus darbotvarkės, reikia paminėti, jog įvyko popiežiaus ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyskupų konferencijos vadovų susitikimas. Į Romą atvyko Konferencijos pirmininkas kardinolas Danielius DiNardo, vicepirmininkas arkivyskupas Jose Horacio Gomezas ir generalinis sekretorius mons. Brianas Bransfieldas. Kartu su jais atvyko ir kardinolas Seanas Patrickas O’Malley, Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos pirmininkas. Šio susitikimo kontekstas yra kova prieš lytinius išnaudojimus ir piktnaudžiavimus bažnytinėje aplinkoje. Katalikų Bažnyčia JAV jau keliolika metų turi labai griežtas ir visapusiškas normas šiuo klausimu, kunigų ir diakonų, nusikaltusių piktnaudžiavimu, laukia nulinė tolerancija. Tačiau pastaraisiais mėnesiais kilęs arkivyskupo Theodore’o McCarricko, iš kurio atimtas kardinolo titulas, skandalas iškėlė naujų klausimų apie hierarchų atskaitomybę. (RK / Vatican News)

2018 rugsėjo 13, 14:15