Paieška

Italijos nacionalinės policijos pajėgų asociacijos nariai popiežiaus audiencijoje Italijos nacionalinės policijos pajėgų asociacijos nariai popiežiaus audiencijoje 

Popiežius policininkams: Artimo meilė pakeičia pasaulį ir istoriją

„Šventasis Mykolai, padėki kovoti už mūsų išganymą. Šv. Gabrieliau, atneški viltį teikiančią gerąją naujieną. Šv. Rapolai, apsaugoki mus mūsų kelionėje.“ Šiais žodžiai popiežius šeštadienį, rugsėjo 29-ąją, pasveikino su Arkangelų šventųjų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo švente.

Popiežius Pranciškus šeštadienį arkangelo Mykolo šventės dieną susitiko su keliais tūkstančiais Italijos policininkų, Nacionalinės policijos pajėgų asociacijos, kurios dangiškasis globėjas šv. arkangelas Mykolas, nariais.

Popiežius dėkojo policininkams už dalijimosi ir solidarumo žinią, prašė visada ugdyti meilų rūpinimąsi žmonėmis ir žinoti, kad tokiu būdu galima sukurti naujus santykius ir teisingesnę tvarką.

Jūsų įsipareigojimas yra tarsi lygybės ir brolybės raugas visuomenės tešloje.

Žinia Dievo, kuris miršta ant kryžiaus nieko nesmerkdamas, o atleisdamas, iš meilės priimdamas kančią ir pažeminimą, apvertė vertybių hierarchiją, nauju orumu apvilko apleistuosius ir atmestuosius. Jėzaus elgesys su moterims, ligoniais ir vaikais ženklino gilią kultūrinę permainą, lyginant su tuo kas buvo „prieš Kristų“ ir visiems būsimiems amžiams nurodė kaip neteisingus visus prievartos veiksmus ir abejingumą prieš šias žmonių kategorijas.

„Žinome, kad kai įgyvendiname krikščioniškąją artimo meilę, ji pakeičia pasaulį ir žmonijos istoriją, nors tuoj pat ir nepastebime jos pasekmių. Tai yra Bažnyčios tikslas, to siekia ir policijos pajėgos, kai savo dangiškojo globėjo arkangelo Mykolo pavyzdžiu priešinasi viskam, kas žeidžia žmogų ir jį naikina.“

Arkangelą Mykolą Italijos policijos dangiškuoju globėju ir gynėju paskyrė popiežius Pijus XII 1949 metais.

Arkangelas Mykolas taip pat yra Vatikano žandarmerijos korpuso dangiškasis globėjas. Globėjo šventės Mišias šeštadienį Vatikano žandarmerijai aukojo naujasis Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Giovanni Angelo Becciu.

Kardinolas Becciu homilijoje tikino, kad blogis niekuomet netaria paskutinio žodžio, nes kaip taikliai yra pasakęs šv. Jonas Paulius II, „blogiui nustatyta riba yra gailestingumas“. (SAK / Vatican News)

2018 rugsėjo 29, 15:00